Merkez seçim komisiyanın başı Dorin Çmil açıkladı erideki seçimnerin önceli çıkışlarını, angıları kasım ayın 3-dä geçtilär. 384 seçili primardan 300 — adam, 84 — karı, en genç primar 25 yaşında.

Merkez seçim komisiyasının başın laflarına görä, 1042 seçim bölümünä 647 781 seçici geldi, ne kurȇr 40,34% listelerä koyulu seçicilerin sayısından. Kişinövda kendi sesini verdi 240 574 seçici, yada 37,78%.

384 primar mandatına 768 kandidat vardı. 384 ayırılmış primardan 49 — baamsız kandidat, 335 politika partiyaların temsilcileri.

Nicä belli etti MSK öndercisi, önceli çıkışlar göstererlär, ani devletin üç yaşamak erindä primar erinä kandidatlar erideki seçimnerdä birtakım sayıda sesleri kablettilär. Kanona görä, er kandidatların birtakım sayıda alınmış sesleri olarsa, enseer o, kim en çok ses birinci turda aldı.

MSK haberlerinä görä, kasım ayın 3-dä «ACUM Platforma DA hem PAS» blokundan seçildi 91 primar eri.

«Moldova Respublikasının soţialist partiyası» — 83, Moldovanın Demokrat  partiyasından — 71 primar,

  • «Şor» politika partiyasından — 30

  • Moldovanın Liberal – demokratiya partiyasından — 22

  • «Naşa partiya» politika partiyasından — 14

  • Moldova Respublikasının komunist partiyasından — 6

  • «Millet birliin partiyası» politika partiyasından — 5

  • «Besarabiyayı kurtarmak Birlii» politika partiyasından — 4