2019–cu yılın oktäbri ayından Devlet vergi izmeti çeketti kantarlamaa vatandaşları deklaraţiya hem gelirli verginin ödemesi için 2015-2018 – ci yıllarda.

Devlet vergi izmeti belli etti, ani seçildi o insannar, angıları üç kriteriyanın birisinä uyȇlar. Bu yaşayannar CET15 / CET18 deklaraţiyasını vermedilär, ama lääzımdı gelirleri belli etsinnär; yaşayannar, angıları vergi serbestliini yannış kullandılar; insannar, angıları vergi izmetindä belli etmedilär kendi gelirlerini.

«Bu kompaniyayı her yıl geçireriz ȇkonomika çalışannarınnan verili, açan hepsi çıkışları başarȇrız hem deklaraţiyaları vereriz» — açıkladı metodologiya vergilerin Genel Bakannıın başı Olga Golban.

Çıkışlar bölä, 14,7 bin vatandaştan zeedä vergi bölümnerinä teklifleri hem mektupları kablettilär, ki getirsinnär gelir dokumentlerini hem ödeli vergilerin kiyatlarını. Bu yılın oktäbri ayın bitkisinädän 3900 vatandaş Devlet Vergi izmetinä geldi.