Gagauziyanın Kultura Bakannıı bu yıl finanslayacek regionun kolektivlerin 149 kat millet rubasını. 2018-ci yılda 150 kostüm dikildi.  

Bakannık komitetin polojeniyasına görä, Kultura hem turizma Bakannıına bölündü paralar avtonomiyanın yaradıcılık kolektivlerinä rubaları diktirmää. Bu uura kararlı 400 bin ley. İlk erdä tutturulacek «Оbrazţovıy» statusunda kolektivlär, bildirdi Kultura Bakannıın başı Marina Semönova.

«Geçän yıl biz 151 kat ruba diktirttik. Bu yıl tender geçiridli, giimnär şansora diktirilerlär. Eni kostümnarı kabledecek «Düz Ava» ansamblisi,Çeşmä küüyündän hem Tomaydan kolektivlär. Kirsovo küüyündän kolektivä deyni millet rubaları dikiler. Bu yıl 149 kat ruba dikeriz bizim yaradıcılık kolektivlerimizä» — belli etti Marina Semönova.

O hep ölä urguladı, ani taa 2 yıl geeri kolektivlerin yoktu butakım kolaylıkları.

«Kultura uurunda bän 18 yıl işleerim, butakım dikatlık yoktu. Çok yıl sıravardı bizim kolektivlerimiz sţenaya çıkardılar Sovet vakıdından kalma rubalarlan».

Millet rubalarını dikmää lääzımdı, çünkü bundan çekiler, nicä kolektivleri siiredicilär karşılȇȇrlar, haliz halklararası sţenalarında.

«Millet kostümnarın paaları başkalanȇr. Deyecez «Lale» kolektivinä bu yıl diktirderiz bulgar kostümnarını, onnarda taa çok ȇlement, haliz kızların rubalarında. Moldovan millet rubaları da paalı çıkȇrlar, çünkü onnarda var çok dikili gergef. Gagauz giimnerindä taa az gergef var» — çizgiledi Semönova.

Verili paralara artistlerä ayakkabı da kararlanȇr almaa. Bitki 2 yılın içindä Kultura Bakannıı finansladı millet ayakkabılarını reginun 8 kolektivinä.