Gagauziyada tiparlanacek kiyat malları 345 bin leyä. Para verilecek avtonomiyanın büdjetindän. Karar kabledildi Bakannık komitetin bitki oturuşunda.

Üüretmäk posobiyalarına girecek yazmak için tefterlär, artistik hem bilim literaturası.

«Bu yılın oktäbrinin 8-dä oturuşunu geçirdi maasuz komisiya, angısı cuvap eder eni tiparlamak malın edinmesi hem tiparlamak literaturası için. O baktı bildirimneri, angıları geldilär Gagauziyanın Üüretim bakannıına, GBAM, Kultura bakannıına» — bildirdi Kultura hem turizma bakannıın başı Marina Semönova.

Üüretim bakannıından region büdjetindän finanslanacek «Gagauz dili hem literatura» kiyadı 12 klaslara deyni  sayıda 500 parça 25 200 leyä.

Maruneviç adına Bilim Aaraştırmak Merkezinä tiparlamak için verilecek 282 bin leydän zeedä:

  1.  «Propisi Barabar Yazêrız Gagauzça» tefterin 2000 ȇkzemplärına verilecek 17 400 ley;
  2.  «Gavril Gaydarcı. Monografiyalar, bilim statyalar, aklına getirmeklär» II tomun 300 ȇkzemplärı 41 400 ley tutacek;
  3. «SAVELİY EKONOMOV. Şannı üüredici»  300 kiyada 41 400 ley verilecek;
  4. «Серия Гагаузоведение в 19-21в.»  300 kiyadı 41 400 ley tutacek;
  5.  «Архитектура Гагаузии» kiyadı 200 sayıda çıkacek,  onun paayı kuracek 105 600 ley;
  6.  «Käämil yaratmalar 9-12 klasslar için» yaratma toplumu çıkacek tirajlan 300 ȇkzemplär, onun paası kuracek 16 920 ley;
  7. «Gagauz dili hem literatura uroklarında yaratmalar» üüredicilerä deyni metodika tekliflerin 500 kiyadın paası kuracek 23 125 ley;
  8.  «Молдавия и Гагаузия в контексте истории развития молдавской государственности» tezis dokladların toplumun  50 ȇkzemplärı 3 250 leyä çıkacek;
  9. № 2 «Bilgilär» bilim praktık dergisi tiparlanacek sayıylan 300 ȇkzemplär, angıların paası kuracek 26 100 ley;
  10. «Эффективность использования земли в сельском хозяйстве АТО Гагаузия: теория и практика» 30 kiyadı tutacek  3 150 ley.

Komisiya, angısı cuvap eder literaturanın tiparlaması için hem eni tiparlamak malın edinmesi için, Gagauziyada çalışȇr 2018 – ci yılın fevral ayından. Onun içinä girer Bakannık komitetin hem Bilim – Aaraştırmak Merkezin uzmannarı, gagauz yazıcıları, şairlär, bibliotekacılar.