Kasım ayın 3-dä, Moldovada geçti erli seçimnerin ikinci turu. Seçimnerin ikinci turu geçti  Komrat dolayın Kongazçik hem Ferapontievka küülerindä; Çadır dolayın Kazayak hem Baurçi küülerindä; Valkaneş dolayın da Tülüküüyündä.

Kongazçik küüyundä primar mandatını kaviletti Dmitriy İkizli.  Onun için kendi seslerini verdi 505 yaşayan, yada seçimnerä katılmış insannarın 50,20 %. Dmitriy İkizli Soţialist partiyası yardımınnan seçim kampaniyasında pay aldı. Onun konkurentıydı Dmitriy Koltuk, angısı kazandı 501 ses seçimnerdä. Onun için seslerini verdilär 49,80% küüyülü. Dmitriy Koltuk seçim kampaniyasında baamsız kandidat olarak pay aldı.

Ferapontievka küüyündä eni primar Tatiana Jelihovskaya ayırıldı. Seçimnerä o Soţialist partiyasının yardımınnan gitti. İkinci turda Tatiana Jelihovskaya kabletti 56,92% ses. Onu ayırdı 288 kişi. 2 turda onun konkurentı baamsız kandidat Valentina Nedova oldu, angısı aldı 43,08% ses. Onu tutturdular Ferapontievka küüyünün 218 yaşayanı.

Kazayakta primar ayırıldı Uzun Anatoliy Soţialist partiyasından. O kabletti 59,51% ses, onu ayırdı 1517 kişi. Onun konkurentıydı Taka Stepan, angısı kabletti 40,49% , onun içinn seslerini verdi 1032 seçici.

Baurçi küüyüdä  ikinci turda taradı Karapirä Nikolay, o baamsız kandidattı. Nu tutturdular 1242 yaşayan — 51,07% ses. Ona bu seçimneri tarattı Harlampiy Kirli Soţialist partiyasından, angısı aldı 1190 ses  — 48,93% ayırıcı onu seçti, angıları pay adılar seçimnerin ikinci turunda.

Etuliya küüyundä  Sergey Kuyjuklu «Bizim Partiyadan»  aldı en çok ses onu ayırdı 722 kişi, yada 52,22%. Onun konkurentı Soţialist partiyasından Mihail Popov aldı 47,78% ses,onun için 710 yaşayan sesini verdi.

İkinci turun çıkışlarını lääzım daava tanısın.

Moldovada erli kuvetlerin seçimneri geçtilär canavar ayın 20 – dä. Gagauziyada ilk turdan ayırıldılar 3 kasabanın hem 18  küüyun primarları. İkinci tur  bütün devlettä geçti dün, kasım ayın 3 –dä.

 

Zinaida Efremova