Valkaneş kasabasında yalnız yaşayan ihtärlara sıcak imekleri yapan soţial kufnesi «Umut eli» dekabrinin bitkisindä var nicä kapansın – onun finanslanması durgudulacek. Butakım, 70 zeedä yalnız yaşayan ihtär insan, angıları için bu kufnä işleer, var nicä hergünkü sıcak imeksiz kalsınnar. Şindi «Umut eli», işini ilerletmää deyni, eni finans kaynaklarını arȇȇr.

Soţial kufnesinin başı Nadejda Mokan haberledi, ani  bu ideya  peydalandıydı çoktan, ama erli kuvetlär bulamadılar para deyni onu aslıya çıkarmaa.

Çok vakıt harcandı proekt için para bulmaa. Açan donorlar bulundular, lääzımdı er, deyni arendayı olsun taa az ödemää. Ozaman Nadejda kararlardı soţial kufnesini kendi evindä açmaa. Bitki üç yılın içindä para imäk yapması için malları satın almaa deyni, hem aşçiların kazanç parasını ödeer Gollandiyadan yardım etmäk bir fondu.

Bölä, soţial kufnesi  yapȇr imää 70 –tän zeedä kişi için. Bu insannar – yalnız hem kolaylıksız ihtärlar. Sıcak imeklär getirilerlär onnara evä haftada beş keret.

«İnsannarı doyurmaktan karä, biz onnara başka işlerdä yardım ederiz. Proektimizin büük başarısı onda, ani ihtiyarlarımızın ömürünü 3 yıla uzalttık, onnar aaç kalmadılar. Bizdä vardı olaylar, açan ihtärlarımızı bayılmış halda bulaardık, çaarardık hızılı medik yardımını, deyni kurtarmaa onnarı ölümdän. Var insannar, angıların kapularını sade biz açȇrız, onnar yalnız, yok kimseyleri. Volontörlarlan paklȇȇrız onnarın içlerini, remont yapȇrız, odunnarı yarȇrız hem sobalarını tuşturȇrız, türlü taraftan yardım ederiz bizim yalnız kalmış ihtiarlara»,paylaştı Nadejda Mokan.

Proektin finanslanması biter kıran ayın bitkisindä. Nadejda Mokan şindän aarȇr eni finans kaynaklarını, donorları, deyni ileri dooru da doyurmaa  ihtärları, neçinki bu imäk yardımı çoyuna yaşamakta kalmaa bir şans olarak kalȇr.

«Biz pek çok ekonomiya yapardık, çok sıra kendi paramızı da koyardık işä, maşınayı kedi paramızlan aldık, şoferä benzin hem kazanç parasını kendimiz öderiz – savaşȇrız hepsini yapmaa, deyni proekt ilerlesin.  Erimiz var, imäk yapmak için hepsi ne lääzım var, aşçılar da ileri doru işlemää kayıl, transport da var, ama proekti ilerletmää deyni lääzım eni finans kaynaklarını bulalım. Yazȇȇrız her erä, yalvarȇrız bizä yardım etsinnär, umutlanȇrız ani donorlar bulunacȇk»,— paylaştı Nadejda Mokan.

Nadejda Mokanın laflarına görä, soţial kufnesı pek yardım eder kolaylıksız insannara, da üç yılın içindä çok sıra kurtardı ölümdän insannarı Valkaneş kasabasında. 70 –tän zeedä ihtär insanı doyurmaa deyni bir ayın parası  4000 evroya yakın eder.

 

Zinaida Efremova