Moldovada erli kuvetlerin seçimlerindä canavar ayın 20 — dä seçildı 515 primar.

Primarları ayırmak için seçimnerin ikinci turunda seçicilerin hep o listeleri kullanılaceklar, nicä da ilk turda. Moldovanın merkez seçim komissiyası hаbеrleer, ani seçicilär, angıları iki turun arasında diiştirdilär kendi yaşamak erini, var nicä olacek ikinci turda sesini versinnär ilk turda kullanılmış seçici listelerinä görä.

Gagauziyada ilk turda sade 5 küüdä ayırılmadılar primarlar.İkinci tur geçecek  Komrat dolayın Kongazçik hem Ferapontievka küülerindä; Çadır dolayın Baurçi hem Kazakliya küülerindä; Valkaneş dolayın Etuliya küüyundä.