Videoda 2 minudun içindä annadılȇr gagauzların kultura özellikleri, adetleri, imekleri hem yaşaması için.

Videonun süjetinä görä, Gagauziyaya Aziyalı bir genç kız geler, bir  küüyüda o tanışȇr genç çobannan. Avtonomiyada kız üürener otlatmaa koyunnarı, gagauz oyunnarını oynamaa, toplȇȇr üzüm, dadȇr eni gagauz şarabından, üürener yapmaa gagauz imekleri. Musaafirä verildi kolaylık giinmää gagauz milli karı rubalarını. Videonun bitkisindä videonun kahramannarı teklif ederlär Şarap yortusuna.

Promo rolik yapıldı rus dilindä, sora da çevirildi moldovan, englez hem kitay dillerinä.

Roliin yapmasında çalıştı rejissörun Nataliya Anisimovanın komandası. O da bu videonun avtoru hem prodüseri oldu.

«Gagauz şarap yortusu 2019» fesivali geçecek Komrat kasabasında kasım ayın 10-da. Yortunun ofiţial açılışı  saat onda sabaalen yapılacek.