«GAGAUZ ŞARAP YORTUSU» oluşuna lääzımnı harç parasının sayısını Gagauziyanın Bakannık komiteti bu gün kabletti. Festivalin geçirilmesinä paranın bir payını aretık ofiţial olarak verecek üzüm hem şarap millet ofisi.

Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıın başı Andrey Dimitroglo belli etti, ani «Şarap festivalin» uuru 2017 – ci yılda kabledilmiş ««Şarap festivalin» kuruluşu hem geçirilmesi için» polojeniyenin kabledilmesindän sora büüdü. Ama peydalandı sorumnuk geliştirmää kimi diişilmekleri var olan dokumentä.

«O yıldan bizim festivalimiz başladı taa kaliteli geçirilmää. Vakıt ta gösterer, ani diişilmekleri lääzım geliştirmää. Esaba alarak Moldova Devletin hem Gagauziyanın kimi kanonnarını hem polojeniyeyi ««Şarap festivalin» kuruluşu hem geçirilmesi için», Bakannık komiteti kararladı geliştirmää diişilmekleri İspolkomun 2017 – ci yıldan «Finanslamak» bölümünä. Şarap festivalin geçirilmesinä para veriler üzüm hem şarap millet ofisindän hem Gagauziya kanonunnan kararlı bu uura finanslar, katılacek başka finans sızıntıları da» — belli etti Dimitroglo.

Oturuşta açıklandı «GAGAUZ ŞARAP YORTUSU-2019» festivalin harç parası, bu yıl onun sayısı kuracek 221 bin 635 ley.

«GAGAUZ ŞARAP YORTUSU» festivali bu yıl geçecek Gagauziyanın baş kasabasında Komratta, kasım ayın 10-da.