Oktäbrinin 29-da Türkiye devleti nışannadı kendi devlet kuruluşun gününü. Türkiye Respublika olduu için Moldovada Türk elçilii hazırladı hem geçirdi diplomatik avşamını.

Açıklaarkana bu datanın önemliini, Türkiyanın Büük elçisi Moldovada Gürol Sökmensüer kendi sözündä belli etti, ani Mustafa Kemal Atatürk önderciliindä 1923–cü yıldan beeri, Türk Respublikası hepbir ilerleer türk halkı birliktä olduu için.

«Bizim devletimizin sınırları büün dä kalȇrlar diinilmäz, çünkü girgin askerlerimiz kendi devletinä dooru izmeti götürerlär. Çok kuvet koyuldu terorizmayalan güreşmeyä devletimizin üülen bölgeşerindä. Bizim askercilerimiz, angıları terakt kurbannarı oldular, aklılarımızda yaşȇȇrlar büünnän büün» — urguladı Büük elçi.

Kendi sözündä diplomat açıkladı Türkiyenın hem Moldovanın arasında ilişkiliini.

«Bizim devletlerimizin arasında aktiv hem bereketli baalantılar türlü uurlarda çalışȇr. Şükür ederim Moldovanın prezidentini İgor Dodonu, ani önemli bizä deyni gündä yanımızda. Biz ilerledecez devletlerimizin aralarında ȇkonomika, soţial, kultura uurlarında çalışmayı hem tutturacȇz kardaş halkımızı — gagauzları. Dileerim dostluk baalantılarımız hep kaavileşsin», — söledi Gürol Sökmensüer.

Türkiyenın elçisi okudu Türkiye prezidentin Recep Tayyip Erdoğanın kutlamak kiyadını Moldovanın yaşayannarına hem Türkiyanın vatandaşlarına, angıları Moldovada yaşȇȇrlar.

Kendi selemneşmäk sözündä Moldovanın prezidenti İgor Dodon şükür etti Türkiyeyi var olan yardım için hem devletimizin tutturulması için.

«Moldovanın 28 yıllık baamsızlıında Türkiyenın tutturulmasını hepbir duyȇrız. Sevinerim, ani devletlerimizin aralarında baalantılar üüsek uura çıktılar. Türk Respublikasının 96-cı baamsızlık yılı — devletin önemli yortusu. O gösterer büünkü Türkiyenın soţial — ȇkonomika ilerlemesini. Bän şükür ederim Türk Respublikasının prezidentini bizim devletimizdä geliştirilän proektlär için» — urguladı MD prezidenti İgor Dodon.

Türkiya devleti her yıl oktäbrinin 29 — da nışannȇȇr baamsızlıını, nicä memleketin en önemli devlet yortusunu.