Oktäbrinin 28-dä Gagagauziyanın Başkanı İrina Vlah soţial mediyalarında danıştı GHT deputatlarına, ani çevirdi Halk Topluşuna kanonu «Gagauziyanın Prokuraturasının Baş prokurorun görevinä yarışmanın hazırlaması hem geçirilmesi için (Gagauz Yeri)», kabledili oktäbrinin 15-dä. Avtonomiyanin başın bakışına görä, «Kanon proekti avtonomiyanın kompetenţiyasına karşı gider hem Gagauziyanın özel hakların statusunu sıkıntıya getirer».

Deputatlara danışmak sözündä İrina Vlah belli etti, ani «ilktän Bakannık komiteti teklif ettiydi bu kanonun tekstindä diiştirmää sintagmayı «Baş prokuror» — «Gagauziyanın prokuroruna»». Bu yazdırılı Gagauziyanın «Konstituţiyasında»–avtonomiyanın Ulojeniyasında—«Gagauziyanın özel hak statusu için (Gagauz Yeri)», urguladı Başkan.

Yukarda sölenilmiş kanonun avtorların birisi — Mihail Jelezoglo GRT – nın korrespondentinä açıkladı, ani başkannan yollandırılı danışmak kiyadını lääzım baksın pfrofil komisiyası.

Deputat belli etti, ani Başkanın danışmak kiyadın bakılmasında, komisiya var nicä teklif etsin birkaç variant: kabletmää kanonu, nicä başkan teklif etti, atılsınnar onun teklifindän, yada kursunnar ispolkomun hem halk topluşunun arasında maasus komisiyayı (согласительная комиссия), ki ensemää ayırılan bakışları.

«Er kurularsa maasuz komisiya, da soruşu çıkararsalar o soy, nicä baştan kabledildiydi bizimnän, biz lääzım olacȇk enseyelim başkanın vetosunu, kanon proekti dä kabledilsin o soy, nicä ilktän kabledildiydi» — söledi Jelezoglo.

Er veto hakı enseyilmärsä, kanon proekti atılmış sayılȇr da GHT deputatları ona var nicä dönsünnär 3 ay sora.

Nezaman oturuşa toplanacek GHT profil komisiyası taa belli edilmedi.