Çiftçi ministerlii getirder yaşayannarın aklısına, ani  aaç yapraklarını, kuru otları hem büüm gübürleri yakan kişilär cezalanacȇklar.

Büüm gübürlerin yakması Moldovada yasak. Butakım, erli kuvetlerin temsil edenneri, çiftçi ministerliin tabiyat koruması uurunda işleyän bölümnerin uzmannarı polislän bilä yapȇrlar reydları yaşamak punktlarında deyni karşı durmaa bu olaylara, baberler agora.

Yaprakları yakan sırıdan insannara ceza var nicä kursun 600 — dän 1200 leyädän. Üridik kurumnara bakılı ceza 4500 – dän 9000 leyädän.

Yanan büüm gübürleri zihirlerlär soluu hem topraa. Ateştä kurulȇr çok türlü zihir himiya elementleri.

Onnar az ölçüdä olarsalar bilä, var nicä getirsinnär zarar insanın sinir hem soluu almak sistemalarına, gözlerä,alergiyaya sebep olsunnar, topraa, hem er altında akan suları zihirlesinnär.