Üstiţiya ministerlii bildirdi, ani yarışmak sırasında kandidatları genel prokuror erinä, seçmäk komisiyası esaba aldı kandidatların zanaat uurunda becermeklerini, esaplıını hem kişi özelliklerini.

Kandidatların psihologiya testin hem son soruşturmanın çıkışlarına görä, Komisiya kararladı konsensuslan prokurorların Üüsek nasaatına (CSP)  teklif etmää te bu kandidatları:

  • Кrışmaru Oleg;
  • Gribinça Vladislav;
  • Soltan Väçeslav;
  • Stoyanoglo Aleksandr.

Üstiţiya ministerlii dikkat eder komisiyanın pay alannarına, kim ayırȇr kandidatları genel prokuror görevinä. Komisiyaya girer:

  • Оlesä Stamate, üstiţiya ministrusu;
  • Raisa Botezatu, ȇks-davacı;
  • Djeyms Gamilton, ceza gözletmäk uurunda halklararası ȇkspertı;
  • Sergey Bȇeşu, üridik bilimciliindä doktor, profesor universitettä, Moldovanın Devlet universiteti;
  • İgor Boţan, «Аsoţiaţiya demokratiyada pay almak için» Cümnä topluluun direktorun işini yapan, vatandaşlar cümnesinin temsilcisi;
  • Petru Bobu, ȇks-prokuror, аdvokat.

Minüst çizgiler, ani Petru Bobu komisiyaya koyuldu Parlamentin başınnan Dumitru Postavan erinä.

Video yazılar kandidatların intervyularınnan internettä erleştirileceklär  canavar (oktäbrinin) ayın 30-da.

Komisiyanın kararını genel prokurorun görevinä burada var nicä bakarsınınz.