Moldovanın internet ortyamında peydalandı haberlär, ani “Moldovanın hem Rumıniyanın kimi dolaylarında belli edildi çok gibrid yabanıları – yaşayannar lääzım kuşku olsunnar”. Gagauziyada bu hayvannar taa görünmedi.

Butakım, bir çirkin olay razgeldi Moldovanın Rıbniţa dolayın Popenki küüyündä. Orada erli yaşayan başladı avlanmaa gibrid yabanıya ondan sora, nicä yabanı parçaladı onun keçisini, girip aula. Adam yaptı kapkanı, angısına tutuldu yabanı. Biologlar belli ettilär, ani hayvan körpä, yazȇr sputnik.md.

Deniler, ani gibrid yabanılar gelerlär Ukrayına tarafından avlanmaa yaban domuzlarına, angıların sayısı Moldovanın merkez hem üülen dolaylarında büüyüdü.

Gagauziyada sa bu arada bu soy yabanı taa görünmedi.

“Kısmetimizä, bizdä Gagauziyada bölä olaylar razgelmedi. Biz dayman bu durumu gözlederiz. Buyıl bölä olaylar için haberimiz olmadı” – haberledi Komrattakı daacılık kurumun başı Aleksandr Peykov.

Peykov hep ölä haberledi, ani yabanılar taa aktıv kışın olȇrlar. Ama onnarı öldürmää kanon brakmȇȇr. Ozaman nicä onnara karşı durmaa hem onnardan korunmaa?

“Yabanılar Kırmızı kiyada yazılı da onnarı öldürmää olmaz – sade ozaman var nicä, er o insana abanaarsaydı. Ama er insan yabanıyı aulunda görärseydi, lääzım haberlesin poliţiyayi, yada daacılık çorbacılıını”- nışannadı Aleksandr Peykov.

Daacılar derlär, ani gibrid yabanı – o sıradan yabanının hem yaban olmuş köpään karışımı. Sıkçana Rumıniyadan, yada Ukrainadan bizä geçän yabanılar yavrularını bırda duudurȇrlar.

Gibrid yabanılar sıradan yabanılardan taa kaavi. Sıradan yabanı insandan çekiner, ateştän korkȇr. Gibrid yabanı bundan korkmȇȇr da var nicä abansın insana da.

Lääzım nışannamaa, ani kasım ayın 2-dän kıran (dekabri) ayın 29-dan yaban domuzuna avlanmak zamanı geçecek. Avcılar daalarda läzım pek kuşku olsunnar.