Kasım yortusuna baalı Hayvancılık sergisi Çadırda toplayacȇk hayvancılıklan zanaatlanan uzmannarı bütün Gagauziyadan hem Moldovadan. Onnardan en becerikli uzmannarı nışannayacȇk maasuz komissiya, bitkidä baaşlayıp gramotalarlan hem paraylan.

Sergi açılacȇk kasım ayın 8-dä saa 11:00. Payalan uzmannarın prezentaţiyalarından sora hepsi sergiya gelecek insannar var nicä olacȇk dolaşsınnar sergiyi. Hep o zaman belli edileceklär en iyi uzmannar  14 nominaţiyada.

“Komissiya lääzım olacek belli etsin en iyi ustaları, angıları büük hayvannarı, keçileri, koyunnarı, domuzları, kuşları hem başka soy hayvannarı büüderlär. Bundan başka, belli edileceklär en datlı koyun, keçi hem inek piinirlerin yapannarını, bal yapan ustaları” – haberledi Çadır dolayın başının yardımcısının geçici olarak işini götürän Olga Konstantinova.  

Sergiya katılacȇk 130 – za yakın hayvancı hem çiftţi Gagauziyadan hem Moldovadan. Diplomnardan hem para baaşışlardan karä gran-pri ödülü da verilecek.

“Sergiyi hazırlȇȇrız 6 –cı keret Çadır kasabasının primarıyasınnan hem muniţipal nasaatınnan barabar. Beki yaradıcılık evin terbiedilenneri – uşaklar da programaya katılacȇklar” – dedi Olga Konstantinova.

Sergiyi görmää gelecek insannar var nicä olacȇk satın alsınnar beenilecek hayvannarı.