Kasım ayın çeketmesindän, hepsi şoferlär Moldovada lääzım olacȇk maşınalarını açık yakın şafklarınnan gündüz dä kullansınnar. Bu kural işleyecek 2020 yılın baba marta ayın 31 — dän.

Bu kurallar kullanılȇrlar suuk vakıdı başladıynan, açan çekederlär yaamurlar hem büük dumannar. Bu natura olayların beterinä yollar kötü görüner da var nicä yol razgelmelerinä getirsinnär.

«Deyni göstermää başka şoferlerä, ani yolda gider maşina, hepsi lääzım tutuştursunnar yakın şafkları gündüz dä.  Yakın şafklar lääzım herzaman tutuşuk olsunnar kasım ayın birindän mart ayın bitkisinä kadar», — söleniler  Moldovada yol razgelmelerin onaylamak kararında.

Кanona karşı gitmäk kodeksındä yok ştraf onun için, ani şofer maşınasını gündüz yakın şafklarlarını tutuşturmadan kullanacȇk. Ama, poliţiya uzmannarı gözledeceklär, deyni onnar tutuşuk olsunnar. Yanmayan yakın şafklarlan maşınaları poliţiya durgudacȇk da kontrol edecek onnarı yol razgelmelerinä karşı kurallarına görä.