Komrat kasabasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk adına türk bibliotekası belli etti  esse yarışmasının çıkışlarını, angısı baalıydı  Türkiye devletin kurulmasının gününä. En ii yaratmayı yazdı GRT televizionun götürücüsü Alöna Terzi (Momça).

Yarışmanın temasıydı «Türkiye — Gagauziya kardaşlıı».

Yaratmalar kabledilärdilär canavar ayın 10 -na kadar. Yarışmakta vardı nicä pay alsınnar 15 – 35 yaş arası hepsi isteyennär. Yarışıcıların yaratmaları lääzımdı yazılsınnar 1-3 saydada gagauz dilindä. Esse yarışmasında pay aldı 10 — dan zeedä kişi, haberledi türk bibliotekasının başı Vasilisa Tanasoglo.

«Kendi yaraatmalarında yarışıcılar lääzımdı yazzsınnar kendi düşünmeklerini Gagauziya hem Türkiye arasında dostluk için. Bitkidä belli edildilär en ii yaratmalar,  var 1, 2 erlär hem iki 3 er. Kim yazdı en ii yaratmaları, onnara verildilär para baaşışları» — söledi Vasilisa Tanasoglo.

Konkursun tarayıcıları canavar ayın 27 baaşlandılar.

En ii yaratmayı yazdı GRT televizionun götürücüsü Alöna Terzi ( Momça).

İkinci eri aldı Çadır kasabanın Guboglo liţeyin 12 A klasın üürenicisi Lüdmila Kojokar.

Üçüncü eri paylaştırdılar Beşalma küüyündän Olga Kostioglonun hem Avdarma küüyünün 12 klasın üürenicisinin Marina Tanasoviçin arasında.

 

Zinaida Efremova