Bitki vakıt mass-medialarda yol razgelmeleri için çok haber yazılȇr. Bu olaylarda onnarnan insan türlü yaralanmakları kableder, var ölü dä. Bu yol razgelmelerin baş sebepleri baalı onunnan, ani kimi şoferlär maşinaları keefli, ya sarfoş halda kullanȇrlar, yada yol kurallarını esaba almȇrlar.

Yol razgelmelerin sayısını iisiltmää deyni Moldovanın genel poliţiya inspektoratı  “Stop alkogol” telefon liniyasını açtı. Vatandaşlar, angıları sarfoş ya keefli halda maşinaların kullanmasına martur olȇrlar, var nasıl 067 112 902 nomerinä telefon açsınnar da bunun için poliţiya izmetinä haber versinnär.

“Stop alkogol” telefon liniyası canavar ayın 11 kuruldu, bu zamanın içindä 067 112 902 nomerınä 30 vatandaş danıştı, angıları poliţiya izmetinä keefli ya sarfoş şoferlär için haber verdilär. Bu bilgileri biz patrul izmetinä o saat vereriz. Onnar kanona aykırı gidenneri bulup, ceza keserlär” – haberledi Moldovanın genel poliţiya inspektoratın press-sekretri M.Biţevu.

İlk haber, angısı “Stop alkogol” telefon liniyasına geldi, getirdi örnek olan çıkışlara – şoferdan maşinayı kullanmaa hak verän dokumentlär alındılar. Biz sorduk Avtonomiyanın yaşayannarına, kayıl mı onnar “Stop alkogol” izmetinä sarfoş ya keefli şoferlar için bilgileri vermää?”. Tä netürlü cuvapaları kablettik:

“Poliţiyaya haber vermeyecäm, ama bütün kuvedimi koyacam, ki keefli ya sarfoş şofer maşinayı kollanmasın bu halda. Herbiri kendisi için kararı kableder, ama bu soruşta biz dedikçi olalım lääzım, hem prinţiplarımızdan diil lääzım atılalım. İçtiysaydın içki – otur evdä, gez yayan, çaar taksi, istä birkimsey seni götürsün. Halizdän variant çok var” – sayȇr İvan T.

“Bän sayȇrım, ani mutlaka bu şoferlar için poliţiyaya haber vermää lääzım. Ko ceza koysunnar taa yol razgelmesi olamadaanan, angısının çıkışları var nasıl kötü olsun”- paylaştı Svetlana K.

“Poliţiyaya telefon açamayacam. Kendi maşinamı, alkogol içtiynän, kullanmȇrım, bu benim prinţipım. Yolda gidärkana, poliţiya izmetini gördüynän, mutlaka dostlarıma haber veririm, ki yola çıkmasınnar içtiysaydılar”- dedi Nikolay S.

“Bizdä okadar büük para cezaları, ani bän büün da şaşȇrım, ani kimsa sarfoş ya keefli halda maşinaları kullanȇr” – şaşırȇr Anna A.

“Er insan yarım filcän şarap içtiysä, elbetki, bän “Stop alkogol” liniyasına haber vermeyecäm, çünkü bilerim, ani olaysız evinä etişecek. Ama er görärsam, ani bu insan ayaklarında sarfoşluktan duramȇr, elbetki, haber poliţiyaya verecäm. Çünkü bu halda şofer mutlaka var nasıl yol razgelmesini yapsın, da kabaatsız insannar yaralanacȇk”- dedi Maksim R.

Yılın çeketmesindän beeri Moldovada 1862 yol razgelmesi sayıya koyuldu, onnarın çıkışında 2194 kişi yaralandı, 185 – öldü, haberlener Moldovanın genel poliţiya inspektoratın saytında.

 

Valentina Kerman