Moldovada bitki vakıtlarda pek anılmış oldular elektron ţigaralar – veyplar. Bölä, bir veypin satın paası var nicä 450 – 2000 leya kadar kursun. En pek bu elektron ţigaralarını kullanȇrlar adamnar. Veypı kullanarak, insannar sayȇr, ani onnar taa az zarar getirerlär. Ama az kişi biler, ani elektron ţıgaralar taa da çok zarar var nicä getirsin güüdeyä, nekadar sıradan tütün.

«Tütünün içmesi saalıınıza zarar getirer», «Tütün rak hastalıına getirer», «Ţıgara içmesi öldürer» — bu lafları bilerlär hepsi, kim içer ţigara, yada içmeer. Ama nesoy analog peydalanarsa da, hep okadar o getirercek zarar güüdeyä.

Avtonomiyanın çoyu yaşayannarı paylaştılar kendi bakışlarınnan bu temaya görä.

«Ţigara içmää diil lääzım, neçinki hem para, hem da saalık harcanȇr boşuna», — paylaştı bir yaşayan.

«Sayȇrım, ani veyp da zararlı, o taa da pek bozȇr salıı. Onun o dumanında taa çok nikotin varmış. Nekadar taa çok o işleri kullanȇrlar, sora da hiç brakamayacȇklar», — paylaştı bir karı.

«Beenmeerim, açan birkimsey ţigara içer. Okuduydum, ani elekton ţigaralar pek prostmuşlar, makar ki onnardan duman çıkmȇȇr», — söledi bir genç kız.

«Gördüm, nicä başkası içer elektron ţigaraları, ama bän sanmȇȇrım, ani bu islää», — söledi başka bir karı.

«İşittiydim, ani başka erledä bu iştän ölärmişlär dä, vererim nasaat korusunnar saalıklarını», — paylaştı bir ihtiyär adam.

«Bu sade duman, o getirmer zarar başkasına», — sayer bir genç olan.

«Herzaman söleerim gençlerä, deyni ţigara içmesinär, ne bölä, ne dä electron ţigarasını», dedi başka bir yaşayan.

«Ţigara içmää diil lääzım, electron bilä olsun, hepsi onnar bir da fayda getirmeerlär, sade zarar», — söledi taa da bir karı.

«Elektron ţigarasını kullanarkan, tütünün erinä çıkȇr duman, angısını elektron ţigarası kendisi yapȇr. Bu duman taa da büük zarar getirer” – açıkladı narkolog doktoru İvan Vieru.

«Elektron ţigarası yanmȇȇr, nicä sıradan ţigara, o brakmȇȇr kül. Onun içindä var nikeldän spiral, angısı suyu dumana çevirer. Bu dumanda diil lääzım olsun türlü prost işlär, ama o üzerä, ani kimsey bilmeer ne koyuler onarın sularına, var nicä uydurmaa veypları spays narkotiklerinnän, zerä kimsey bilmeer, ne var o ţigarada nikotindän kaarä» — söledi İvan Vieru.

İnsannar, angıları isterlär vazgeçmää tütün içmesindän, çekederlär kullanmaa elektron ţigaralarını, ama bu tedarıkta var nikotinin büük konţentraţiyası, da o tertipi pek çok vakıt kullanılmaktan sora adamın organizması zihirlener, da o hiç sora sıbıdamȇr ţigarayı. Elektron ţigaraların  kullanılması yardım etmeer vazgeçmää tütündän. Lääzım bulmaa başka kolaylık, deyni brakılmaa bu zararlı tabeettän, urguladı narkolog doktoru.

Amerikada veyp kullanılmasından şansora öldü 26 kişi, haberleer The Wall Street Journal gazetası. Bitki vakıtlarda büüdü insannarın sayısı, angıları danışȇrlar doktorlara aalaşmaklarlan baalı güüdenin yufkalanmasınnan, onnarın sayısı büüdü 219 kişiyädän. 1299 kişi taa danıştı doktorlara ondan sora, nicä otalandılar tütün karışımnarın içmesindän. Amerikanın 49 ştatında belli edildilär biyaz ceerlerin hastalıkları veypların kullanılmasından sora, sade Aläskada taa bölä olaylar belle olmadı, yazȇr gazeta.

Canavar ayın başında NBC News kanalı haberledi 15 ölmüş insan için, angıları kullanardılar maasuz karışımnarı tütün içmäk için.

O insannar, angıları veypları kullanardılar, alardılar tütün içmäk için karışımnarı da marihuanaylan karıştırıp içäärdilär, ondan sora hastalanardılar. Doktorlar belli ettilär, ani onnarın hastalıkların sebebi var nicä olsun bu karışımnarın içindä E vitaminli yaa. Ama oranın ministerlii sayer, ani bölä çıkışları yapmaa taa erken.

Şindiki zamanda San – Franţisko, Miçigan hem Kaliforniya ştatlarında veyplär için kokulu tütün içmäk karışımnarın satılması yasaklandı.

 

Zinaida Efremova