Mariya Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezi, «Gagauz şkolaları için 1957 – 1966 yıllarda: istoriya hem dokumentlär» eni kiyadını cümneyä tanıttı. Kiyadın prezentaţiyası geçti büün, canavar ayın 23-dä.

Bilim uurunda eni kiyat hazırlandı istoriya bilim uurunda doktorunnan Stepan Bulgarlan hem bilim aaraştırmak merkezinin başınnan İrina Konstantinovaylan.

« Biz topladık haberleri üüredicilerdän, angıları o yılarda işläärdilär. Çoyu onnardan sınır aşırıda bulunȇrlar. Kimi bulduk, onnarda bilgileri topladık. Çok hoşluyuz, ani paylaştık onnarlan bu kiyatlarlan, angılarında haberleneer, nasıl ana dilimiz illerlenärdi», — söledi İrina Konstantinova.

Bu kiyat gösterer, nekadar çok vakıt hem kuvet ona verildi. Bu aaraştırmaklara görä var nicä annamaa, nesoy o vakıtlarda gagauz halkının üürenmesi hem kulturası illerläärdi.

«Biz yazmaarsaydık bizim istoriyamız için, kimsey yazmayacȇk. O vakıtlarda istoriya meraklıydı,  haberleri hem dokumentleri var nicä bulmaa bu kiyadın içindä. Burada söleniler maasuz komissiya için da, angısı 1946 yılda kurulduydu, deyni gagauz dili illerletmää Moldovada sovet birlii vakıdında. Burada hep taa var bölüm, angısında gagauz dili hem kulturası için annadılȇr, hem da haberlener Topçu İvan Dmitrieviç için, angısı olduydu Sovet vakıdında bir anılmış deputat, da gittiydi Hruşövlan Amerikaya» — urguladı Stepan Bulgar.

Kiyat kurulu iki paydan, 192 sayfaylan.

İlk payda söleniler hem annadılȇr gagauz okullar için hem  devlet politikası için 1957 -1961 yıllarda. İkinci payda var nasıl görmää türlü faydalı dokumentleri hem arhivdän materialları,  angıları baalı gagauz istoriyasınnan.

Bilim kiyadı çıkarıldı tipardan 300 ekzemplär sayısında. Onnar daadıldılar bibliotekalara hem avtonomiyanın okullarına.

 

Zinaida Efremova