29 kollektiv taa bir sıra “Örnek” aadını kaaviletmää deyni kendi professional uurunu göstereceklär. 14 kollektiv sa, seftä bu aadı hak etmää deneyecek. Bu 14 ansamblinin arasında 9 uşak kollektivi var.

Toplumnarın becerikliini maasuz komissiya notalayacȇk. Ona MD Kultura ministerliin, Halk yaradıcılıı merkezin hem Gagauziyanın Kulrura baş bakannıın temsilcileri girer. Enidän, yada seftä denemää kabletmää “Örnek kollektivi” aadını var nasıl 4 yılda bir sıra. Komissiya alȇr esaba çok türlü kriteriyları, haberledi Kultura bakannıın başı M.Semönova.

«Kollektiv kendi işini lääzım götürsün en aaz 3 yıl. Onun repertuarı lääzım diişsin, yıl-yıldan taa zenginnesin. Hepsi toplumnar hazırladılar dokumentleri hem otçötları kendi işleri için. Burada belli edili, netürlü yortulu olaylara katıldı bu toplumnar, neredä onnar Gagauziyayı tanıttılar» — açıkladı Semünova.

Marina Semönova urguladı, ani çoyu kollektivleri MD Kultura ministerliin uzmannarı artık ii bilerlar, da canavar ayın 25-dä komissiyanın azalarına onnarı tanıtmaa lääzım olmayacȇk, dedi Gagauziyanın kultura bakanı.

«Kimi gagauz toplumnarı her yıl Moldova festivallerinä katılȇrlar. Onnarı hem onnarın repertuarlarını, becermelerini artık ii bilerlar. Biz sevineriz, ani bizim var busoy kollektivlerimiz, angıları kendi çalışmalarınnan tanıdȇrlar kulturamızı».

Kollektivlär “Örnek” statusunnan professional uuruna çıkȇrlar, söler kultura bakannın başı.

«Bu statusa görä kollektivlär ay pararını erli kuvetlerin büdjetindän kablederlar. Hep ölä, onnarın var hakları Kultura bakannıın yardımınnan sţenaya çıkmak için eni halk giimnerini dikmää» — dedi Semönova.

Canavar ayın 25 Komrat kasabasının Kultura evindä 43 gagauz vokal hem oyun kollektivleri maasuz komissiyanın karşısına çikacȇklar. 29 kollektiv taa bir sıra “Örnek” aadını kabletmää savaşacȇk. 14 kollektiv sa – seftä bu aadı hak etmää deneyecek, bu 14 toplumun sayısında 9 – uşak kollektivi var. “Hepsi onnar “Örnek kollektivi” aadı elbetki yok nasıl kabletsinnär, ama denemää lääzım” – bitirdi lafını gagazuz kultura bakanı.

 

Valentina Keman