Kendi intervyusunda GRT cümnä kanalına Moldovanın premyer-ministrusu Maya Sandu açıkladı, ani devletin şindiki öndercileri kötü büdjeti kablettilär ilerdän işlemiş kuvetlerdän.

«Problema aslıdan büük. Er biz etiştirämeyäydik dış finanslamasınnnan baalı soruşları çözmää, büünkü gün vatandaşlrımız ay paraarını kabledämeyeceydılar, söţial ödemeklär uurunda da yapılmaycȇydılar».

Evropa Birliin finans yardımı verecek kolaylık bu zor durumdan çıkmaa, sayȇr Maya Sandu.

 «Yılın sonuna kadar biz finans yardımın ikincii payını kabletmää umutlanȇrız. Bu paralar, hepsi ödemekleri vakıdında yapmaa deyni, lääzım etsin». 

Bu yılın iyül ayında Moldova Evropa Birliinnän üç önemli annaşma imzaladı. Onnara görä devletä 40,25 million evroluk grant verilecek. İlk annaşma korrupţiya uurunda kanonnarın kaaviletmesinnän baalı. İkinci annaşmaya görä Moldovanın kimi dolayları finans yardımını kaledeceklär.  Üçüncü – Moldova Evropa Birliinän geçirilän türlü programalara katılacȇk.

Bu paraları kabletmää deyni Moldova lääzım Evropa Birliinnän koyulmuş bir sıra koşul yapsın. Taa çoyu artık yapıldı. 30 millionnuk tranşı devlet artık kabletti. Yılın sonuna kadar kuvetlär kalan tranşları kabletmää umutlanȇrlar. Bu verecek kolyalık çıkmaa zor durumdan, sayȇr Maya Sandu.

 «Sıradakı para tranşını kabletmää deyni biz lääzım kabledelim kanonu, neredä yazılı olacȇklar maasuz sankţiyalar onnara deyni, kim devlet paralarını çalȇr. Bölä kanon bizdä var, ama önceki parlament neçin sa yazmamış orada punktları, angıları sankţiyalarlan baalı. Kanon proektını biz artık hazırladık. Şindi o cümnä kurumnarınnan bakılȇr. Biz onu hükümettä bakacȇz nedän sora o parlamentä verilecek. Bu kanonun kabledilmesi Evropa Birliindän verilän makroyardımın kabletmesi için önemli bir koşul» — haberledi başbakan.   

Maya Sandu açıkladı, ani onu gücendirer fakt, ani Evropa Birliinnän verilän paralar devlet büdjetin tamannaması için lääzım harcansınnar. Şindiki öndercilär bunu yapmaa zorunda kaldılar, çünkü önceki kuvetlär devleti kötü duruma getirdilär.

«Er büdjet, angısını bizä demokrat partiyası braktı, taman olaydı, er orada olaydı diil sade boş adamaklar, ama para da, biz Evropa Birliinnän verilän paraları başka proektlara arcayabileceydik. Başka lääzımnı işleri yapabileceydik. Bizim programamızı giriştirmää başalaycȇydık» — dedi Sandu.

Maya Sandu sayȇr, ani devlettä durumu doorutmaa deyni vakıt hem kuvet lääzım.

«Biz pek isteeriz ki ekonomika başlasın işlemää. Ki insannar bizneslan zanaatlansınnar. Biznes ilerlesin. Ozaman büdjetimizä çok gelir toplanacȇk. Bu gelirlerin yardımınnan biz soţial hem infrastruktura proektlarını giriştirecez» — çizgiledi Moldovanın başbakanı M.Sandu.

Valentina Kerman