Türkiye parlamentin deputatları canavar ayın 22-dä geldilär Gagauz Erinä tanışmak vizitinnän. Musaafirlär buluştular avtonomiyanın başınnan Vlah İrinaylan hem dolaştılar Gagauz Erindä Türkiyenin yardımınnan düzülmüş kurumnarı.

Delegaţiyaya girdilär deputatlar Cemal Öztürk, Metin Gündoudu, Uur Bayrak Tuhan, Türkiye parlamentin apparatının uzmanı Ersin Aydın hem Türkiyenin Moldovada büük elçiliin 2-ci sekretari Esra Şen. Musaafirlärlän biläydilär Moldova parlamentin Gagauziyadan deputatları İvanna Köksal hem Födor Gagauz.

Türkiye deputatlarınnan buluşmanın sırasında İrina Vlah çizgiledi Türkiyenin büük yattırmaların önemliini Gagauziyanın soţial – ekonomika ilerlemesindä.

Türkiyenin temsil edenneri sa inandırdılar, ani onnarın devleti ileri dooru da gagauz avtonomiyasında soţial hem infrastruktura uurunda türlü proektleri gerçekleştirecek, haberlener başkanın sayfasıda soţial baalantıların birindä.

Gagauz Erindä türk delegaţiyasının azaları hep ölä uuradılar Kongaz küüyündä bulunan Suleyman Demirel adına moldo – türk liţeyinä, Komrattakı birinci uşak başçasına hem Komrat dolay bolniţasının Aziz Sancar adına ilaçlamak – diagnostika merkezinä.