Canavar ayın 20- dä Moldovada geçtilär erili kuvetlerin seçimneri. Gagauziyada ilk turdan ayırıldı 21 primarlar. Onnarın sayısından 10 kişi giderlär soţialist partiyasından, 1 kişi «ACUM» blokundan, 2 kişi «Bizim partiyadan», hem 8 primar ayırıdı baamsız olarak.

Soţialist partiyasın yardımınnan ayırıldı 10 primar:

Komrat kasabasında – Anastasov Sergey

Çadır kasabasında – Topal Anatoliy

Kiriyet küüyundä – Kaykı Valentina

Gaydar küüyundä – Kiosä İlya

Beşalma küüyundä  — Moş  Valeriy

Kirsova küüyundä  — Sapunjı Sergey

Svetlıy kommunnasında –Filçakov Pavel

Kongaz küüyundä – Esir Mihail

Kotovskoe küündä – Palik Georgiy

Rus Kiseliya küüyundä – Gospodinov Georgiy

«ACUM» blokun yardımınnan ayırıldı bir primar:

Karbaliya küüyundä – Çekir Vitaliy

«Bizim partiya» yardımınnan  iki primar ayırıldı:

Valkaneş kasabasında – Petrioglu Viktor

Dezgincä küüyundä  — Kapsamun Vasiliy

 İlk turdan baamsız olarak ayırıldı 8 primar:

Bucak küüyundä – Dudoglo Nikolay

Çeşmä küüyundä  — Jekova Sofiya

Kıpçak küüyundä  — Garizan Oleg

Beşgöz küüyundä – Gotişan Nilokay

Djoltay küüyundä – Koşulinskiy İlya

Tomay küüyundä – Topçu Födor

Avdarma küüyundä – Kapsamun Marina

Çok – Maydan küüyundä – Gorelko Georgiy

İlk turda avtonomiyanın sade 5 küüyundä ayırılmadılar primarlar.

İkinci tur geçecek  Komrat dolayın Kongazçik hem Ferapontievka küülerindä; Çadır dolayın Baurçi hem Kazakliya küülerindä; Valkaneş dolayın Etuliya küüyundä.

Seçimnerin çıkışları lääzım kabledilsin Komrat daavasınnan.

 

Zinaida Efremova