Seçicilerin sayısı seçimnerdä kurdu 45.02% — 59 bin 199 kişi. Bu sayı seçicilerin listelerinä koyulmuş sayısının yarısından biraz taa zeedä oldu. Seçicilerin listelerindä sayıya koyuluydu 113531 kişi.

Taa çok pay aldılar seçimnerdä karılar — 53.80% (31848 ayırıcı), adamnarın arasında da sayı etişti 46.20% (27351 kişi).

Yaşlara görä, en pek pay aldılar seçimnerdä  insannar 56 – dan 70 yaşına kadar, onnarın sayısı kurdu 37.43% (22161 yaşayan), 26 yaşından 40 yaşına kadar  23.21% (13742 kişi) seçimnerä geldi.

41 yaşından – 55 yaşına kadar 13703 yaşayan (23.15%) pay aldı seçimnerdä.

71 yaşından büük seçicilerin sayısı kurdu 9.10% (5388 seçici).

Genç insannar 18 yaşından 25 yaşına kadar kendilerini pek aktiv göstermedilär. Bu kategoriyadan sade 4205 kişi bütün Gagauziyada seçimnerä katıldı.

İnsannarın seçimnerä katılmasının uuru bu kategoriyalara görä Moldovada da azçok bir türlü.

Erli kuvetlerin seçimneri geçtilär Moldovada canavar ayın 20- dä.

 

Zinaida Efremova