«Bitkii 5-6 yılın içindä çifgiliin ilerlemesi için ii koşullar kuruldular. Çorbacılıklar birkaçar adım ileri yaptılar. Alındılar eni, zamandaş tehnikalar hem çifçi tertipleri. Bakmayarak zor hava durumuna 2018-2019 yıllarda, çifçilär ii bereketi topladılar. Durum çifçi bölümündä kötü diil». Bölä çıkışları GHT 30-cu oturuşunda Avtonomiyanın çifçi bakannıın başı Andrey Dimitroglo yaptı.

2018 yılın güz zamanı kuraktı. Güzlüklerin 90% — yakın 40 000 ektarda, kuru topraa  ekildi. Güzlüklär kiş gelincä er üzünä urmadılar, haberledi Avtonomiyanın çifçi bakannıın başı Andrey Dimitroglo.

«Butürlü durum kuruldu seftä bitkii  40 – 50 yılların içindä. Ama kış yımışaktı hem ilkyazın yaadı yaamurlar da güzlüklär urdular üzä. Kimi erlerdä diil ölä sık nicä istenilärdi, ama genä da diil okadaradak  prost» — çizgiledi A. Dimitroglo.

Gagauziyanın çifçi bakannıı geçirer seminarları çifçilerä deyni, angılarında bu uurda bilim adamnar hem üüsek uzmannar erindeki agronomnarı zamandaş agrotehnika inceliklerinnän tanıştırȇrlar.

«Zamandaş tehnologiyaların yardımınnan çifçilär diil kötü bereketi toplayabildilär» — ekledi bakannın başı.

Sıcak hem kurak havalar iisiltilär beklenilän bereketin sayısını. Taa aaz oldu papşoy, semiçka, üzüm hem kimi meyvalar.

«Kimi çorbacılıklarda papşoy bereketin sayısı 50 -70% iisildi, alma 40-50% taa aaz oldu, semiçka 15-20% taa iisik toplanıldı. Yakın 10%-15%  taa aaz üzüm toplanıldı» — çzgiledi A.Dimitroglo.

Kimi çifçi büüntülerin paası da iisildi. Semiçkanın kilası 2018-cii yılda 6,40-6,50 ley tutardı, şindi sa bu paa kurȇr — 5,30-5,40  ley bir kila için. Bıldırkı yıla bakınca papşoyun paası 40 baniya taa ucuz oldu bir kila için.  Ekinnerin hem boodayın paası hep o uurda kaldı nicä da bıldırdı.

«En ucuz paa kuruldu üzüm için. Onun kilası bu yıl 2,5-3 ley kurȇr» — ekledi A.Dimitroglo.

Şindiki zaman çifçi çorbacılıklar güzlükleri ekerlär.

«Yaadı yaamurlar. Tohumnar besli hem nem topraa ekilerlär. Çifçilär kullanȇrlar bereketli ekin çeşitlerin tuumnarını. Krizis durumu Gagauziyanın çifçilik bölümündä belli edilmeer» — haberledi bakannıın başı.

A.Dimitroglo hep ölä nışannadı, ani çifi çorbacılıkların potenţialı üüseldi. Var kaavi temel: kullanılȇrlar zamandaş tehnologiyalar, zamandaş büüntüleri beslemäk için, koorumak için materiallar, satın alınȇrlar eni çifçi tehnikalar.  Yıl yıldan zeedelener subsidiya fondu da. 2018 yılda o 6,5 million ley kurardı. 2019 yılda — 10 million. Bakannık subsidiya fondu 2023 yıladan 40 mln leyadan zeedelenecek. Bakannık komitetin ilerlemäk programasında belli edili, ani çifçi bölümü için subsidiya fondu 2023 yıladan yakın 40 million ley kuracȇk.

 

Valentina Kerman