Gagauziyanın Merkez seçim komissiysının bilgilerinä görä primar olmaa isteyän 96 kandidatın sayısından 60 kandidat seçimnerä türlü partiyaların yardımınnan katılȇrlar. Kalan 36 kandidat – baamsız.  

423 nasaatçı olmaa deyni kandidatların aarasnda 341 – baamsız, 80 – partiyalardan.

Çadır dolayın 9 yaşayan punktunda primar olmaa deyni kendi kandidaturalarını 32 kişi verdi. Onnarın yarısı bu seçimnerä baamsız kandidat olarak giderlär, ikincii payı sa türlü partiyaların aadından.

Erli sovetlerä bu dolayda 172 kişi geçmää isteer. Onnarın taa çoyu, 146 – baamsız kandidat. Patiyaların yardımınnan nasaatçı olmaa Çadır dolayın 9 yaşayan punktunda 26 kandidat isteer.

Komrat dolayına girän 13 yaşayan punktta pimar görevi için bu seçimnerdä 48 kandidat güreşeceklär. 30 onnardan türlü partiyaların adından katılȇr, 18 – baamsız kandidat olarak.

Erli sovetlerä ayırılmış olmaa 214 kişi isteerlar. Onnarın sayısında 175 – baamsız kandidat hem 39 kandidat partiyalardan.

Valkaneş dolayın 4 yaşayan punktunda  primar olmaa deyni kendi kandidaturalarını 16 kişi verdi. Onnarın sayısından sadece iki baamsız kandidat, kalanı türlü partiyalardan.

Erli sovetlerä bu dolayda 37 kişi geçmää isteer. Onnardan: 15 – partiyalardan, 20 – baamsız kandidat.

Taa geniş bilgileri primar görevinä kandidatlar için burada var nasıl bulmaa.

Taa geniş bilgileri nasaatçı görevinä kandidatlar için burada var nasıl bulmaa.

 

Valentina Kerman