Genç gagauz türkücüsü Anna Dragu kabletti iki ilk eri halklararası “Greece’s Hope” yarışmakta Greţiya devletindä, angısı geçti ceviz ayın 25 -dän 29 — nadan. Bunu için genç türkücüyka haberledi GRT kanalın «Gagauziya gün gündän» programmasında.

Anna Dragu pay aldı konkursta 14 -16 yaş arası kategoriyasında. İlk iki eri genç türkücüyka kazandı, çalıp «Guneşli Gagauziya» hem «Adajio» türkülerini.

«Hepsi beendi «Guneşli Gagauziya» türküsünü: başka uşklar, onnarın anaları – bobaları hem üüredicileri yaklaşardılar bana, neçinki pek beenmiştilär bu türküyu. Publika da pek islää kabletti türküyü, bän dä pek beendim nesoy gösterdim Gagauziyayı », — söledi türkücüyka.

Anna Dragu makar ki genç, ama gösterer büük potenţialını türlü halklararası hem devlet uurunda yarışmaklarda, neçinki üüsek ödülleri kablader.

Canavar ayın  6-da Kişinöv kasabasında geçti taa bir  yarışmak, «Altın alma». Bu festivaldä Anna Dragu ilk sefer pay aldı da kableti festivalin en üüsek ödülünü «Guneşli Gagauziya» türkü için, hem da ilk eri aldı «Adajio» kopmoziţiya için.

«Bir yıl geeri bän pek istäärdim kazanmaa o «altın almayı». Bän çok işledim da bitkidä kazandım onu», — paylaştı Anna Dragu.

Genç gagauz türkücüykası vokallan zanaatlanmaa başladı 8 yaşından.  Büünkü gün Anna Dragu pek çok çalışȇr, deyni üüsek uura etişmää hem kendi talantını illerletmää.

 

Zinaida Efremova