Bu Pazar günü, canavar ayın 20-dä, erli kuvetleri seçimnerindä Gagauz Erinin yaşayannarı lääzım seçsinnär 26 primar hem 368 sovet azasını.

Avtonomiyada 68 seçim bölümü işleyecek. Kendi seslerini kandidatlar için insannar saat 7-dän sabbalen saat 9-a kadar avşamnen var nicä olacȇk versinnär.

Gagauziyanın dolay seçim komissiyasının başı İvan Komur annattı netürlü seçimnerä hazırlanmaklar giderlär.

“Seçim bölümnerin azaları evdä ses vermäk için insannardan danışmakları kablederlär. Bu danışmaklar cümertesi günü saat 6-ya kadar avşamnen kabledileceklär. Seçimnerin günündä bu danışmakları kabledeceklär sadece onnardan, kim yazılı medik dokumentini getirecek, neredä sölener, ani insanın saalıı vermeer ona kolaylık ses vermäk için seçim bölümünä gelmää” – açıkladı İvan Komur.

Herbir isteyän insan kendi bölümündä ses verennerin listelerindä var nasıl kontrol etsin başkaların da biligilerini, diil sade kendisinin, niceydi bu şindiya kadar. Bunu var nasıl сec.md saytında da yapmaa.

“Er bulunarsaydı nesoysa yannışlık, ses verenin pazara kadar var hakı danışmaa dolay seçim komissiyasına, ki bu yannışlık yok edilsin”- dedi Komur.

Vatandaşlar, angıları kendilerınä eni pasportları yaptırȇrlar, da etiştirämeyeceklär canavar ayın 20-sinä kadar onnarı kabletmää, var nicä pasport bölümündä F9 spravkasını alsınnar.

Bületennär tiparlanȇrlar rus hem devlet dillerindä. Cümertesi günü onnarı seçim bölümnerinä vereceklär.

Primarlar hem erindeki sovetlär seçimneri bütünnä Moldovada canavar ayın 20 geçeceklär.

 

V.Kerman