Evropa integraţiyasında hem dış işlerindä ministerlii Moldovada üç devlettä: Türkiyede,  Belgiyada hem Franţiyada eni bükelçilerin görevlerinä kandidaturaları teklif etti. Kandidatlar canavar ayın 15-dä Moldova Parlamentin dış işlerindä komissiyasının deputatlarınnan laf buluşmasındaydılar, haberler zdg.

Moldova devletin Türkiyede bükelçisinin görevinä Dmitriy Kroitorun kandidaturası temsil edildi. Şindiki zaman  o Gagauziya başkanın nasaatçısı. 2002-ci yıldan 2006-cıı yıla kadar Dmitriy Kroitor Moldovanın Şveţariyada bükelçisiydi. 2000-ci yıldan 2002-ci yıladan o Gagauz avtonomiyasının başkanıydı. 2011-ci yıdan beeri Dmitriy Kroitor Moskvada Birleşik milletlerin organizaţiyasının biznes ilerlemesindä programasının başı.

Brüsseldä bükelçinin görevinä Daniela Morarin kandidaturası bakılȇr. Şindiya kadar o Moldovanın dış işlerindä ministeriindä devlet sekretäri görevindä çalışardı. 2015-2016 yıllarda o Evropa integraţiya departamentin başıydı. Hep ölä  Daniela Morari Evropa birliindä Moldovanının missiyasına katıldı, devletimizin evropaya integraţiyasının soruşlarınnan zanaatlandı.

Franţiyada Moldova devletin bükelçisinin görevinä Viktor Kirilȇnın kandidaturasını teklif ettilär. V.Kirilȇ şindiki zaman Kişinövun dış politika assoţiaţiyasının başı.

Parlamentin dış işlerindä komissiyasının deputatları aldılar karar göz-gözä lafetmää Kirilȇ Viktorlan. Buluşmak geçecek komissiyanın sıradakı oturuşunda.

Dmitriy Kroitoru hem Daniela Morari sa büükelçi görevinä deputatlar komissiya uurunda kablettilär.

Kandidatları lääzım kabletsin hem kaaviletsin Moldovanın hükümeti.