Sport liţeyin üürenicileri aldılar 5 üüsek er grek –rim güreşmäk stilindä turnirindä. Yarışmaklar geçtilär canavar ayın 12- 13-dä Tiraspol kasabasında. Sportsmennär kazandılar 5 üüsek ödül türlü aarlık kategoriyalarında.

Sportsmennerin treneri İlya Çeban haberledi, ani uşaklarda var büük potenţial bu sport soyunda.

«Bizdä Gagauziyada güreşmäk üüsek uurda bulunȇr, da lääzım taa da onu illerletmää. Büünkü gündä hazırlanȇrız Moldova hem Evropa uurunda çempionatlara. Herzaman çalışȇrız, deyni sport uurunda kuvetleri hem becermekleri taa üüsek yapmaa. Bu turnirä dä sportsmennär pek çok hazırlandılar, çok işledilär, deyni bu çıkışları kazanmaa, vardı yannışlıklar da. Uşaklar lääzım çok işlesinnär, deyni üüsek erleri alsınnar», — dedi İlya Çeban.

Turnirdä üüsek erleri aldılar:

Andoni Nikita  – 1 – ci er 100 kila aarlık kategoriyasında;

Tukan İvan – 2 – ci er 80 kila aarlık kategoriyasında;

Şıder Dmitriy – 3 – cü er 85 kila aarlık kategoriyasında;

Marin Denis – 3 – cü er 60 kila aarlık kategoriyasında;

Samsi Nikolay – 3 – cü er 57 kila aarlık kategoriyasında.

Grek – rim güreşmäk stili —  bu bir Evropadan gelmä güreşmäk soyu, angısında sportsmennär kullanȇrlar maasuz tehnikaları, deyni yattırmaa başka sportsmeni küreklerä. Bu stildä yok ölä kurallar, nicä var serbest güreşmektä, grek – rim stilindä var nicä sade ellärlän belä kadar tutmaa öbür sportsmeni, bacaklardan tutmaa olmaz.

 

Zinaida Efremova