Kazayakta muzeyin açılışı için son hazırlanmaklar geçerlar. Burada temalara görä ȇkspoziţiyaları hazırlȇrlar. Muzeydä kazayaklılar hem musaafirlär gagauz halkın hem maasuz bu küüyünün istoriyasınnan hem kulturasınnan tanışabileceklär.

Eksponatları topladılar küüyün yaşayannarı. Şindi onnarın sayısı kurȇr 900 yakın parça. Burada var çifçi hem ev tedarıkları, eski halk giimneri, eski paralar hem dokumentlär, patretlär, angılarında önemli olaylar gösterili.

“Moldovanın ofiţial muzey registrasına sayıya koyulmaa deyni bu muzeydä en aaz 1500 eksponat lääzım olsun” – haberledi kultura izmetçisi Aleksandra Balta.

Etnografiya muzeyin açılışı oktabri ayın 18 saat 15:30 geçecek.

Nasıl peydalandı ideya bu muzeyin kurulması için hem netürlü işlär yapıldılar bu ideya başa çıksın deyni biz yazdıydık burada.

 

Valentina Kerman