Üç kanon proekti, angıları Gagauz Erinin haklarını kaaviledeerlär, kabledileceklär Moldovanın parlamentinnän dekabrinin 23-dän. Bunun için haberledi GHT dünkü oturuşunda avtonomiyanın başı İrina Vlah.

Bu kanonnarın kabledilmesini o redakţiyada, nicä onnarı hazırladıydı parlament hem halk topluşu arasında komissiya, avtonomiya artık 3 yıl bekler. Ama parlamentin geçmiş çaarışı bu dokumetlerin bakmasını diil bir sıra taa geç zamana braktı. Sora da 3 kanondan sadece 2 kabledildi, ama ilkin onnara türlü diişilmekleri kendi bakışına göra giriştirdilär, gagauz halkın intereslerini esaba almayarak.

GHT deputatları hem bakannık komitetin azaları bununnan kayıl olmadılar da kendi düşünmeklerini açık söledilär. Ozaman prezident İgor Dodon bu kanonnarı imzalamadı, onnarı geeri parlamentä, enidän bakılmaya çevirdi. Ama eski parlament bu soruşa birtaan dönmedi.

Şindi, açan eni Parlamenttä zeedesini Soţialist partiyası hem ACUM bloku kurȇrlar,   bu kanon proektları enidän bakılacȇklar, inandırȇr Dodon. Kanonnar kabledileceklär o variantta, niçä onnarı parlamet hem halk topluşu aarası komissiya hazırladıydı.

Bu kanonnar Gagauz Erinin haklarını kaaviledecklär hem Avtonomiyanın öndercilerinä taa büük kuvet vereceklär.

Avtonomiya başının İ.Vlahın sölediinä görä, kendi vizitin sırasında Gagauziyaya canavar ayın 14-dä, Moldovanın prezidenti İ.Dodon söledi, ani bu kanonnar kıran (dekabri) ayın 23-dan kabledileceklär.

Dekabrinin 23 –dä Gagauziya avtonomiyanın kuruluş gününü kutlayacȇk.  Bu yıl Gagauz Eri avtonomiya bölgesi kurulmasının 25 — ci yıldönümünü tamannayacȇk.