Gagauziyanın1 klassların herbir üürenicisi kabledecek üçär kiyat. Bu baaşışı avtonomiyaya getirdi Sankt-Peterburg kasabasının hükümetinin gumanitar missiyası ceviz (sentäbri) yaın 18-dä.  

Sankt-Peterburg kasabasının hükümeti kendi gumanitar missiyasının sırasında Gagauziaya 2000 komplekt kiyat getirdi. Kiyatlarda var masallar hem annatmalar, haberledi Üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu.

“Kiyatları Üüretim bakannıı kabletti. Nedän soran biz verdik haber herbir gimnaziyaya hem liţeya. Hazırladık lääzımını dokumentleri. Taa çoyu okullar artık kablettilär bu kiyatları. Ama var kim taa gelmedi onnarı almaa, bezbelli bu üüretim kurumnarın tranport zorlukları var. Yazık ani Üüreti bakannıın yok kolaylıı kiyatları okullara getirmää”- açıkladı Anna Russu.

Komrattakı N.Tretyakov adına liţeyın 1-V klasın üürenicileri Tatyana hem Aleksandra paylaştılar kendi duygularınnan kiyat baaşışlarını kabletmektän sora.

“Kiyatlar gözäl, renkli. Bän onnarı koydum masama, neredä derslerimi hazırlȇrım. Okuyȇrım onnarı. Anam adadı, ani her avşam okuyacȇk bana birkaçar sayfa”.

“Masal kiyadı bendä var çok, ama hayvannar için hem tabiat için sade iki kiyadım var. Bu üzerä bän pek sevindim, ani bu üç kiyadın sayısnda var kiyat, angısında annadılȇr hayvannar için hem tabiat için. O pek meraklı”.

Sevindilär busoy baaşışa uşakların anaları-bobaları da.

“Bizim oolumuza okulda baaşladılar bu kiyatları. Dooru söliim — bän şaştım, ama pek sevindim buna. Pek gözäl hem kaliteli kiyatlar. Onnarda var meraklı informaţiya, angısı deerinnedecek uşakların bilgilerini. Sayȇrım ani kiyat en ii baaşış okulculara deyni. Şükür ederiz busoy baaşış için” – dedi Anastasiya Arnaut.

 “Biz pek beendik kiyatları. Onnar kaliteli, resimnär sayfalarda açık renkli hem gözäl. Olumuz Maksim, masalları pek sever. Baaşışa sevindik. Şükür ederiz Sankt-Peterburgun hükümetini bu baaşış için”- paylaştı Tatyana Bordiyan.

Kiyatları kabledecek 1 klassların hepsi üürenicileri. Bu yıl Gagauziyanın okullarında birinci klaslarda üürener 1806 uşak. Hep ölä, bu kiyatlardan Gagauz Erinin üüretim bakannı avtonomiyanın herbir bibliotekasına verdi. Üçär kiyat birkaç uşak başçasına da verildi.

 

Valentina Kerman