Halk Topluşun sıradakı oturuşunda bakıldı soruş baalı iniţiativaylan deyni belii etmää  1946- 1947 yy. kurbannarın anmak gününü. Bu kanon iniţiativasının avtorları — Halk topluşun deputatları Elena Karamit hem Ekaterina Jekova. Kanon proekti genä dartışıldı deputatlarlan, da bitkidä iniţiativa kabledildi, ama onun adı başka türlü koyuldu.

Deputat Elena Karamit urguladı, ani anmak günü lääzım olsun avtonomiyada, deyni anmaa hepsi kabaatsız ölmüş insannarı.

«1946 — 1947 yıllarda gagauz halkı geçirdi en zor hem çirkin vakıtları, ozaman 30% insan öldü aaçlıktan. Bizim neetimiz koymaa bu günü sade anmak için, bu iniţiativada yok politika tarafı», — dedi Karamit.

Üridik soruşlarında komisiyasının başı Pötr Çavdar söledi, ani  komissiya bu iniţiativanın kabledilmesinä karşı durȇr. Sora taa başka deputatlar da  paylaştılar kendi bakışlarınnan,  ani iniţiativanın neeti Gagauziyayı karşı koymaa Russiya devletinä.

«Besarabiyada üç aaçlık oldu irminci asirdä. Rumın vakıtlarında  1921 -1922yy. hem 1932- 1933yy. oldu iki çirin aaçlık. İslää olacȇydı, eer hepsi aaçlık vakıtları bir gündä anılsınnar. İsteeriz bir Russiyaya karşı gitmää, osaydı Rumıniyayı mı metetmää? Neçin iniţiatorlar hepsi aaçlık vakıtlarını bu kanon proektinä yazmadılar? » — sordu Çavdar.

«Sovet birliin vakıtlarında bu gün baalıydı repressiyaların kurbannarına, ama orada yoktu aaçlık için birdä laf, neçinki bu soruş pek zordu. Biz var nicä alalım örnek Kazahstandan, da  kuralım bizdä ölä bir anmak gününü nicä “Politika repressiyaların hem aaçlık kurbannarın anmak günü”», — teklif etti İlya Uzun.

İniţiativa için, deyni belli etmää aaçlık vakıdın kurbannarının anmak gününü  deputatlardan 7 ses verildiydi  da soruş geçmedi,  ama dartışmaklar onun için bitmedilär.

Diskussiyalardan sora Georgiy Leyçu  teklif etti kanonu kabul etmää başka adlan: “Gagauz halkının aaçlık kurbannarın günü”.

«Yok  nicä kayıl olmayım onunnan, ani bu gün lääzım olsun. Var nicä bu datayı kuralım, ama nesoy yıllar için belii etmeyelim», — teklif etti  Georgiy Leyçu.

Bitki bitkiyä Georgiy Leyçunun teklifini kablettilär da onun için ses verdi 15 deputat 28-dän, angıları vardı oturuşta. Ama, bununnan birerdä, anmak günün datası oturuşun sırasında bildirilmedi.

 

Zinaida Efremova