Gagauziya “Gökоguz boks federţiyası” yakın 4 yıl kendi işini götürer. Bu vakıdın içindä sportçular üüsek uurlara çıktılar halklararası arenalarında. Ama Komrattakı boksörlarında hazırlanmaklar için kendi zalı yok. Onu düzmää söz verdi Türkiyenin prezidenti Recep Tayyip Erdoan, açan geçmiş güzün Gagauziyaya geldi. Ama büünnän büün taa diil belli ne gelecek zalın eri, ne düzmäk işlerin başlanılacak vakıdı.

Bokslan Gagauziyada zanaatlanȇr 400 – zä yakın  genç kız hem olan, annadȇr “Gökоguz boks federţiyasının” prezidenti Dmitriy Çakusta.

“Ama yazık, ani herbir sportçuya deyni bizdä yok ii koşullar. Bakmayarak buna boks uurunda yarışmalarda bizim sportçularımız ilk erleri hem çempion titullarını kazanȇrlar. Bunun için büük kuvet koyȇrlar trenerlar: Andrey Lazarev, Dmitiy Bejenuţa, Aleksandr  Kioroglo, Valeriy Sırbu, İgor Petku, Valeriy Vornikov”- nışannadı Dmitriy Çakusta.

Çadırda hem Valkaneştä boksörlar için maasuz zallar var, Komratta sa boks zalı yok.

“Biz Komrattakı M.Çakir aadına pedagogika kolledjin yapısında sport salonunu kiralȇrız. Orada biz remont yaptık. Bunun için federţiya 200 000 leya yakın harcadı. Gagauziyanın sport bakannıı da 50 000 ley verdi” – dedi D.Çakusta.

Şindi “Gökoguz boks federţiyasının” eni hem zamandaş bokz salonun düzülmesinä umudu peydalandı. Gagauziyanın sport bakannıın saytında haberleneer, ani eni yapı hazır olacȇk 2020 yılda ilkyazın.

“2018-ci yılda biz sportçularlan kasabanın stadionunda Türkiye devletin prezidentini Recep Tayyip Erdoanı karşıladık. Delegţiyanın içindä Türkiyenın boks federaţiyasının prezidenti Eyüp Gözgeç da vardı, angısınnan biz bitki 2,5 yıl kaavi baalantıları sport uurunda tutȇrız. O bizi Recep Tayyip Erdoana tanıttı. Sayın prezident soordu, neredä bizim sportçular bokslan zanaatlanȇrlar. Biz söledik, ani bizim bunun için kendi salonumuz yok. Ozaman Türkiyenin prezidenti adadı, ani Komratta Türkiye devletin yardımınnan maasuz boks salonu düzülecek. Bundan hepsi çeketti”- açıkladı “Gökоguz boks federţiyasının” prezidenti Dmitriy Çakusta.

foto: Gokoguz boks federaţiyası

Neredä kaldırılacȇk enı yapı taa belli diil. D.Çakustanın laflarına görä bu karar taa alınmadı. Federaţiyanın önündä var iki teklif.

“Bizä söledilär, ani er var kasabadakı stadionun yanında. Ama var taa bir variant. Komradın kuvetleri eni mezarlıın dolayında yakın bir ektar toprak boks salonun düzmesi için vermää hazır. Bir ay geeri Gagauz Erindä Türkiye devletin sport ministrusunun yardımcısı bulundu. O haberledi, ani Türkiye kendi laflarından atılmȇr” – nışannadı Çakusta.

Boks salonun düzülmesi işleri nezaman başlayacȇklar hem nekadar uzayacȇklar taa belli diil. Hep ölä bilinmeer proektin paası hem onun bitecek vakıdı.

 

Valentina Kerman