Beş hem taa çok yıl geeri KDU-dä uzaktan (zaoçno) üürenärdilär sade o studentlär, angıları ikinci üüsek zanaatı kabledärdilär. Şindi sa bu durum diişti. Bitkii yıllar uzaktan üüsek bilgileri kabletmää taa sık liţeyların hem kolledjların başarannarı isteerlar. Neçin onnar ayırȇrlar kendileri için busoy üürenmeyi? Diil mi onnara zor kabletmää ayırılan zanaata görä bilgileri may kendi başına? Çünkü universitettä onnar yarım yilin içindä sade 2-4 afta bulunȇrlar.

KDU-dä uzaktan üürenän studentlär için lekţiyalar başladılar. İlkin bilgileri kabletmää başladılar hukuk (yuridik) hem ekonomika fakultetlerin studentleri, biraz taa sora da milli kultura fakultetin studentleri.

KDU rektoru S.Zahariya söler, ani yıldan yıla liţeylerin hem kolledjlerin başarannarı taa sık uzaktan üürenmeyi ayırȇrlar.

“Bu baalı studentlerin istemesinnän hem üüsek zanaatı kabletmää, hem hep o vakıt işlemää” – açıkladı S.Zahariya.

Studentlär kendileri dä hep ölä sölerlär, ani uzaktan üürenmäk verer onnara kolaylık işlemää hem para kazanmaa.

“Bän üç yıl Russiyada kolledjta üürendim. Buhgalter zanaatını kablettim. Nedän sora aldım karar ana tarafıma dönmää. Burada zanaatıma görä buldum iş hem KDU ötää dooru üürenmää girdim, ama uzaktan, çünkü aylemin finans durumu biraz zor. Anamın hem bobamın yok kolaylıkları yıl boyunca üürenmemi ödemää” – annadȇr Anna.

 

“Zanaatı seçtim 10-cü klasta üürenärkana. Ekzamenneri verdiynän aldım karar universitettä yil boyunca bulunmamaa da uzaktan üürenmää. İstämeerim, ki anam hem bobam buna çok para harcasınnar. Şindi bän artık ikinci kurstayım. Zor uzaktan zanaat kabletmää, ama bän artık sınaştım. Ama bölä benim kolayım var para kazamnaa. Yilda 2-3 sıra bän Russiyaya kazanca gideerim” – söler Nikolay.

 

“Bän üüsek bilgileri uzaktan kabletmää zoorunda kaldım, çünkü ayläm fukarä. Şindi ilk kurstayım, taman lekţiyalar başladı. Korkum var, acaba nasıl bu materialları annayacam hem üürenecäm. Yakında ilk ekzamennär olacȇk, umutlanȇrım, ani çıkışta debit hem kredit bireri geleceklär da bendän finans uurunda ii bir uzman olacȇk”- söler Marina.

KDU-tin rektorun Sergey Zahariyanın bilgilerinä görä, universitettä kontraktlan üürener 1104 student. Onnardan liţenţiat uurunda 874 kişi, masteratta – 230. Bu yıl liţenţiat uurunu almaa deyni yıl boyunca üürenmeyä girdi 630 student, uzaktan üürecek 193 kişi.