Kırmızı şafkta yolu aykırlayan insannarı bu kötü tabeettän vazgeţtirmää deyni en faydalı metod giriştirildi Franţiyada.

Her yıl Franţiyada pek çok insan düşȇr maşinaların altına yolu dooru aykırlamamanın beterinä. Onuştan kararlandı geçirmää bir eksperiment, deyni başlamaa terbietmää esapsız hem sorumnusuz insannarı korku yardımınnan, ki onnar yolda gezmäk kurallarını tutmaa başlasınnar hem yol razgelmelerinä sebep olmasınnar, kendileri korunsunnar hem şoförleri düşünsünnär.

Bunun için sokaklarda koyuldular maasuz terminalları, angıları öterlär nicä birdän durgunan maşina, açan insan aykırlȇr yolu kırmızı şafkta, bu ses korkudȇr onnarı.  Bundan kaarä, bu maasuz tehnika çıkarȇr patredä korkmuş insannarın suratlarını «tragediyäyä» bir sekunda kalıncä, deyni göstermää onnara kendi reakţiyasını er maşına haliz olsaydı.

Bu denemenin neeti — “uyandırmaa” yayan gezän insannarı deyni olsunnar açık göz yolları aykırlaarkana, hem düşündürmää onnarı ne vardı nicä olsun açan insan yolda gezmäk kurallarını esaba almȇȇr.

 

Zinaida Efremova
Video: youtube/am.ru