Geçmiş cümertesi günü Moldova futbol çempionatın ‘’B’’  diviziyasının bitki turu geçti. Onda oynadılar Gagauziyadan 4 komanda. Önemliydi bu matç ‘’Olimp’’ futbol klubu için. Çadırlı ‘’Saxan’’ futbol klubunu taradıynan, ‘’Olimp’’ ‘’A’’ diviziyasına girdi.

Canavar ayin 12-dä Moldova futbol çempionatın ‘’B’’ diviziyasının bitki, 14-cü turu geçti.

Pek önemli hem meraklı matç oldu ‘’Olimp’’ hem ‘’Saxan’’ futbol klubların arasında, angısı Çadırda geçti. ‘’A’’ diviziyasına geçmää deyni ‘’Olimp’’ lääzımdı turnir tabliţasında sade 1 punkt kazansın. Ama komratlı komandasının futbolcuları salt ensemää neetliydilär.

Matçın ilk payında, 35-ci minutada matçın sayısını Kalaraş Dmitriy açtı. Matçın ikinci payında ‘’Olimp’’ komandanın liderliini kaavileştirdi Maksim Uzun, urduynan gol ‘’Saxanın’’ portalarına 67-ci minutada. Butakım, matç bitti sayıylan 2:0, ‘’Olimp’’ futbol klubu ensedi.

‘’Olimp’’ futbol klubun prezidenti Nikolay Barladän kutladı futbolcüları, nışannayıp bu ensemenin önemliini.

’Gelecek yilda ‘’Olimp’’ futbol klubu Moldovanın çenpionatında ‘’A’’ diviziyasında oynayacȇk. 3 yıl durmadaan işimiz hem Komrat primariyasının para yardımı getirilär bizä çok beklenän çıkışları – çempion olduk. İnanȇrız, ani üüsek futbol Komrat kasabasına dönecek”, — nışannadı klubun prezidenti.

Sergey Roşka