Canavar ayın 10-nda Komrat devlet universitetin studentleri buluştu Evrpopa birliin Erasmus +üüretim programasının temsilcilerinnӓn. Genç insannara annattılar nesoy kolaylıklar var üüretim uurunda, profesional zanaatını kabletmesinin sırasında hem sport uurunda sınır aşırıda.

Erasmus+ — Evropa Birliin programası, angısı verer studentlerӓ, doktorantlara, institutların hem üüsek üüretim kurumnarın işçicilerinӓ çok kolaylıklar üüretim hem profesional üürenmenin uurunda 2014-2020-nci yıllarda.

Bu yıl Komrat devlet universiteti imzaladı birkaç annaşmak Erasmus+ programasınnan. Moldovada diplomu kabledӓrkana, studentin üürenmesi Evropada da sayılacȇk. Verilän stipendiyalar kaplêêrlar programanın payalmasını, transport harçlarını Evropaya hem orada yaşamayı. Bu iş için hem kendi duyguları için annattı Komrat devlet universitetin studenti, angısı pay aldı Erasmus+ programasında.

‘‘En ii duyguları kablettim. Biz Sloveniyäyä gittik Erasmus+ programasının yardımınnan. Orada bulunduk bir ay. Hepsi harçlarımızı finansladı programa. Bizӓ lekţiyaları okudular profesorlar, bilgi doktorları. Biz gittik türlü-türlü ekskursiyalara, kablettik faydalı informaţiyayı türlü uurda: hayvancılık, sebze hem meyva büütmesindä uurlarında, genetik laboratoriyalarına gittik’’,- annattı Andrey Frolikov – KDU agrar — tehnik fakultetindä masteratta üürenän student.

Klaudiya Melinte –Moldovada bulunan Erasmus+ naţional ofisin koordinatoru annattı, ani Erasmus+ programası açık Moldovanın hepsi universitetlerinӓ deyni. Pek önemli, ki Komrat devlet universiteti, Moldovanın bir universiteti olarak, aktiv olsun Erasmus+ programasında.

Bu yapılmış buluşmak geçti deyni universitetin studentleri hem profesorları üürensinnӓr bu programanın kolaylıkları için.

“Çoyu işittilӓr Erasmus+ programası için, ama biz isteeriz, ani studentlӓr annasınnar, ki onnarda var aktiv rolü hem kolaylık, üürenerӓk sınır aşırıda, Komrat universitetindӓ ilerletmää üürenmesini’’, — annattı Klaudiya Melinti.

Lӓӓzım nışannamaa, ani üüsek üüretim kurumnarın işçicileri dӓ var nicӓ pay alsınnar barabar magistr kursunda ‘‘Erasmus Mundus’’.

 

Natalya Radiş