1999-uncu yılda (OON) Birleşik melletlӓr organizaţiyasının  General Assambleyası Ünesko iniţiativasından geçirdi düünnӓ proektini ‘‘ Uşaklar resimnerlӓr dünneyi’’. 2019-uncu yılda proekt nışannêêr kendi 20 yıldönümünü, bu üzerӓ bu dataya baalı çıkacȇk albom kolverimi uşakların en ii resimnerinnӓn.

Küçük (fevral) ayın 1-ndӓ 2019-uncu yılda başladı dünnӓnın hepsi uşaklarına deyni bir yarışmak. Herbir uşaan herbir devlettӓn vardı kolayı pay almaa halkarası yarışmakta «The children are painting the world». Proektin en önemli neeti onda, ani bütün dünnedӓn insannarı meraklandırmaa uşakların yaradıcılıınnan, onnarın bakışınnan istoriyäyä, kulturaya hem kendi devletin adetlerinä. 65 devlettӓn yollandırıldı 4 bin resim, onardan 479 girdi alboma, onnarın sayısından da 26 yaratma Dmitriy Savastin adına Komrat uşak resim okulunun uşakların yaratmaları.

‘‘Çok olaylar, ekskursiyalar, lekţiyalar, master-klaslar 20 resimcilerdӓn başka-başka devletlerdӓn  geçecek  Almata kasabasında, onnar olacȇk pek faydalı uşaklara deyni. Butakım olacȇk ödülleri baaşlamak yortulu ţeremoniyası, orada uşaklar kabledeceklӓr medalleri hem iki tom kiyadını resimnärnän, angıların içindä var onnarın yaratmaları da. Bizӓ deyni bu ii kolaylık. Uşaklar pek sevindilӓr bu proektä’’,- açıkladı Dmitriy Savastin adına Komrat uşak resim okulunun başı Sergey Savastin.

Ödülleri vermӓk yortulu ţeremoniya hem ‘‘ Uşaklar resimnerlӓr dünneyi’’ proektin 20 yıldönümünü kutlayacȇklar Almata kasabasında, canavar (oktäbr) ayın 30-unda. Hep ölä hep o vakıt orada geçecek I Halkarası planer-master-klassı ‘‘Meraklı industriyalar’’, onun programasına koyulu planer ‘‘ Bayır motivleri’’ Sergey Savastindӓn.

Proekttä 20 yılın içindӓ onda pay aldı 100 bin uşak türlü-türlü devletlerdӓn. Onnarlan yaradılmış 10 bin resim tiparlandı heryılkı albom kolverimnerin sayfalarında, angıları hazırlanȇr Ünesko kurumun yardımınnan ‘‘Uşaklar resimnerlӓr dünneyi’’.

 

Natalya Radiş