Yakın zamanda Kazayakta muzey peydalanancȇk. Burada herbirin olacȇk kolaylıı bu küüyün tarihinnän hem yaşayannarın ecellerinnän tanışmaa.

Lääzımnı materiallar artık tolplu. Çok sayıda eksponatlar da var, ama onnar şindiki zaman bulunȇrlar o insannarın evlerindä, angıları muzeyin peydalanması için büük kuvet koyȇrlar.

“Eskidän kullanılan ev hem çifçi tederlıklarını küülülär başladılar toplamaa 2018 yılda, açan erindeki park enilendi hem onda ȇtno-koşä peydalandı. Ozaman biz kendimiz için bir karar aldık – muzey metlakakurulsun lääzım” –annattı Kazayak küüyünün yaşayankası, Moldova parlamentin deputatı  İvanna Köksal.

Bunun için uygun yapıyı bulmaa zor diildi. Küüyün orta yerindä, primariyaya yakın eski tüken artık birkaç yil boş durȇr. Şindi yapıda remont işleri geçirilerlär: diiştirildi örtü; enidän geçirildilär ȇlektrika telleri; getirildi esaba iki büük içer (salon); enidän döküldülär eşiklär yapının girişındä.

“Hazırlȇrız, isteriz nekadar taa tez eksponatları burayı getirmää, temalara görä ekspoziţiyaları hazırlamaa. Ȇksponat çok var. Sanȇrım, ani tezlää başlayacȇz donatmaa burasını”.  – dedi İvanna Köksal.

İki büük içerdän kaarä burada birkaç küçürek içer da var. Onnarda remont bir vakıttan soran geçirilecek.

“Bundan kaarä burada taştan özel bir maaza var. Orada plana koyduk şarapçılık zanaatınnan baalı ekspoziţiyäyi hazırlamaa. Çünkü bununnan bizim dedelirimiz zanaatlanardı, biz dä büün dä bu işi ilerledeeriz”.nışannadı deputat.

Remont işlerin geçirilmesi için hepsi finans harçlarını üstünä Köksal aylesi aldı. Köksal İvannanın laflarına görä, şindiyä kadar ne primariya, ne da ekonomika agentleri bu işä katılmadı.

“Biz bunu küüyümüz için, yaşayannar için yapȇrız. Bekim, gördükçä, nekadar iş artık yapıldı, sponsorlar, ya da primariya buna katılacȇklar”. – paylaştı fikirinnän deputat.

Muzeyin artik var izmetçisi. Bu kararı erindeki nasaat kabletti. Elena Terszi artık iki aydan zedä arhivlerdä dokumentlärlän işler, Beşalma hem Çadır muzeylerin izmetçilerinnän sık buluşȇr, onnardan lääzimnı bilgileri toplȇr.

“Benim için bu iş pek meraklı. Açan geçirerim araştırmakları da bulȇrım türlü informaţiyaları Kazayaklılar için – şaşȇrım, nekadar arif hem çalışkan insannar var küülülerimizin aarasında” – söler Elen Terzi.

Tarihimizi, insannarı, angıları yaşamklarını bizim geleceemiz için adadılar, lääzım bilelim hem koruyalım, urgulȇr E.Terzi.

 

Valentina Kerman