Komrat Devlet Universitetin en iyi ürenän studentlerini başkan stipendiyasınnan baaşlamak programası, angısını gerçekleştirer Bakannık Komiteti, yapılacȇk bu yıl da. Bunu için haberledi Gagauziya baş üüretim bakannıın baş esapţçısı Elena Peeva.

Kabledeceklär mi başkan stipendiyasını studentlär bu yıl? Böla soruş Komrat Devlet Universitetin (KDU) studentlerindä peydalandı, neçin ani bir ay geçti, ama başkan stipendiyaları studentlerä taa verilmedi. Nicä haberledi Gagauziyanın baş üüretim bakannıın baş esapçısı Elena Peeva, universitet üüretim bakannıına ödemekleri kabledecek studentlerin listesini taa vermedi. Ama büdjetä bu ödemeklär için para koyuldu.

«Universitet läzım versin stipendiyaya kandidatlar listesini Bakannık Komitetinä. Bakannık Komiteti kableder karar da bizä izin verer.Bu kararsız biz bişey yok nica yapalım», — nışannadı Elena Peeva.

Bu yıl KDU-dä başkan stipendiyasına var 100  kandidat, bu studentlär devlet stipendiyasını kabletmerlär. Bölä eniliklär giriştirildi 2017-ci yılda. Programasının çeketmesinda başkan stipendiyasını kabledärdilär en üüsek notalarlan studentlär, angıları sıradan stipendiyäyi da kabledärdilär. Da bu biraz diil dooru gözüktü.

Hep bukadar student kabledecek başkan stipendiyasını Komrattakı hem Svetlıy kolledjlardan, Komrat, Çadır hem Valkaneş uçilişçelerindän. Her aylık başkan stipendiyasının sayısı 400 ley olacȇk.

Nışannayacȇz, ani en ii üürenän studentlerä her aylık başkan stipendiyasını vermäk programası üçüncü yil işleer. Geçmiş yıldan beri bu stipendiyayı Komrattakı hem Svetlıy kolledjların, Komrat, Çadır hem Valkaneş uçilişçelerin studentleri dä kableder.

 

Sergey Roşka