Bu yıl devlet yol fondundan Kazayak küüyün payına 817 000 leey geldi. Erindeki nasaat bu paralarlan üç sokakta yolları düzmää karar aldı. Butakım biyaz taş Puşkin, Kirov hem Stepnaya sokakların birär maalelerindä döşendi. Bütündän yakın 800 metra yol düzüldü, haberledi Kazayak küüyün primarın işini bir vakıda götürän Födor Çakal.

Şindi primariya büük yaamurlardan soran zarar kabledän aaraları düzmää hazırlanȇr. Harman ayında (август) geçän yamurlardan Jdanov aarası kötü hala geldi. Burada su beton plitaları erindän kopardıp 15-20 metra aşaa götürdü. Şindi yol transpordun gezmesi için kapalı.

2007 yılda Jdanov aarası may gezilmäzdi. 2008 yılda ozaman GHT deputatın şindi MD parlamentin deputatın İvanna Köksalın aylesi bu yolun düzmesini üstüna aldı. Lääzımnı düzdürtmek materialların alması için harçları çekti. Erindeki kuvetlär da tehnika tarafından yadımcı oldu hem beton plitalarını verdi. Puşkin sokaan yaşayannarı kuvetlän işlerin säresindä yardımcı oldular. Bu yılların içindä bu yola üç sıra remont yapıldı, Köksal aylesinin yardımınnan.

Şindi yolun düzmesi için çok para lääzım. Primariyanın uzmannarın laflarına görä hepsi beton plitalar erindän çıkarılsınnar lääzım. Nedän soran kum hem çakıl döşenecek üstlerinä da enidän beton blokları erleştirilecek. Nezaman başlayaceklar bu işlär belli diil.

Valentina Kerman