Gagauz Erin Bakannık komitetin oturuşunda bakıldı liste, angısına girer aylelär, angıları uşakların duuması için bir sıra verilän ödemekleri kabletsinär lääzım. Bu yılın ceviz ayında avtonomiyada 156 uşak duudu. Birär uşak duudu Budjakta, Kongazçikta, Kırlannarda hem Ferapontyevkada. En çok uuşak geçän ayda Komratta duudu. Hep burada bir ayledä ikiz duudu. İkiz uşak Çadır kasabasında da duudu.

Bu posobiyaların ödemesi için büdjettän 575 500 ley verildi.

Oturuşta hep ölä bakıldı soruş soţial yardımı fondundan paraların vermesi için uşaklara, angılarına özel ilaçlanmak lääzım. Ne baalı özel ilaçlanmakların finanslamasınnan bu uurda yardımı Komradın yaşayanı kabledecek.

“Uşak kötü halda bulunȇr. Şindi o Türkiye devletindä ilaçlanȇr. Himioterapiya bütündän 60 000 $ tutȇr. Büdjettan finanslamak bu aylä için büük yardım olacȇk” – urguladı Gagauz Erin saalıı koorumak bakannıın başı Svetlana Duleva.

Bakannık komiteti kararladı bu uşaan ilaçlaması için 200 000 ley vermää.

Пост_рождение сентябрь 2019 г.