Çöşmä küüyün yaşayanı Efrosiniyä Sarı annattı küüyün gençlerinä kendi yaşamasını, üüredicilik zanaatı için cenk vakıtlarından sora.

Еfrosiniyä Sarı duudu hem büüdü Ukrainada. Onun küçüklüü geçti zor vakıtta bütün Sovet birliinä deyni. Efrosiniyä Minovna aklına getirer iki geçirlenmiş aaçlıı, angıları oldular 1933-ncü hem 1946-ncı yıllarda, cenk vakıtlarını.

“Aklıma getirdeerim günü, açan çeketti büük vatan cenki, aklımda tutȇrım o sabaayı, açan söledilär, ani faşistlär geçtilär sınırı, da bizim vatanımıza gelerlär cenklän. Cenk vakıdında bizim küüyümüzdä bulunardı konţlager. Bu çirkin olaylar kaldılar aklımda. Evreyleri öldürärdilär, onnarın arasında vardı uşaklar, ihtärlar, insannar orta yaşta da. Bän gördüm, nicä tüfektän onnarı uraardılar, onnar pek zeetlenärdilär”,- yaşlarlan gözlerindä aklına getirer  Efrosiniyä Sarı.

Ama eceli karar almış, ani student yıllarını o geçirecek Moldovada, Çöşmä küüyündä, da o yapacȇk ilk profesional adımnarını kendi üüredici zanaatında, kendi eşini bulacȇk, kiminnän kuracȇk kaavi hem kısmetli bir aylä.

“Biz yaşadık barabar 57 yıl, bu vakıdın içindä biz hiç bir kerä  baarışmadık. Biz tanıştık Nikolay Georgieviçlän sport meydanında, bän ozaman işlärdim fizkultura üüredicisi. O vakıt o geldiydi 10 günä otpuskaya, sora gitti armataya. Bän onu bekledim 2 yıl, açan geldi biz evlendik. Bizim oldu 2 uşaamız. Şindi 4 unukamız var. Hepsi uşaklarım ii üürenärdilär. Bän pek hodullanȇrım onnarlan”,- paylaşȇr Efrosiniyä Minovna.

Kendi yaşamasını Efrosiniyä adadı kendi uşakların ii terbiedilmesinä, fizkultura üüredicisi olarak, var nicä belli etmää, ki onun yaşaması — büüyän evlat boylarına izmet etmäk.

“Bän götürärdim bölä sport oyunnarını, nicä basketbol, voleybol, öbür oyunnara deyni yoktu lääzımnı koşullar. Biz alardık ilk erleri voleybol oyunnarında. Çok uşak vardı o vakıtlarda, klasslarda sayardık 30-zar uşaadan. Etişmäärdi toplar, bir top gelärdi 6 klassa. Fizkultura üüredicisi bän işledim 10 yıl, sora da üüredärdim küçük klassları”,- nışannadı Efrosiniyä Sarı.

İnsannarda o sayȇr cana yakınnıını. Onun laflarına görä, yaşamakta en önemli ii insan olmaa, bakmadan durumnara hem olaylara, angılarına insan var nicä düşsün.

 

Natalya Radiş