İnternaţionalist askerin Dmitriy Mavrodi adına geçmiş halkarası turnirnirindä sambo güreşindä komrattakı sport okulun terbiedilenneri 8 ilk, 1 ikinci hem 6 üçüncü erleri kazandılar.

Turnirdä pay aldı 100 — dän zeedä sportçu. Turnir geçti cevız ayin 28-dä komrattakı sport liţeyindä.

Komrattakı sport okulun sambo güreşindä baş treneri Pötr Kuru nışannadı, ani turniri yaptı Afgan cenginin soveti, deyni genclär bilsinnär afgan cengin askerlerini.

«Neçin sambo güreşindä turniri yaptık? Neçinki taa çoyu turnirlär bizdä dzüdo güreşindä, serbest güreşindä geçer, ama sambo güreşindä az turnir olȇr. 100 güreşçi 12 aarlık kategoriyasında güreşti. Herbir kategoriyada 10-15 kişi vardı. Bizim sportsmennär en çok taradılar. Bän pek kısmetliyim, bizdä taa büüyer genç sportsmennär, da biz onnara çok kuvedi koyerız. Sambo adetleri Komratta üüsek uurda olacȇk, nicä dä ilerdändi. Sayȇrım, ani öbür yıla bizim turnirimiz taa büük olacȇk»: — nışannadı Pötr Kuru.

Aleksandr Peliţa — çempionnardan biri söledi, ani güreşlän 4 yıl zanaatlanȇr.

«Bän 3 güreş güreştim. İlkin bana pek iilindi taramaa, ikinci güreşi bän bizim sport okulundan güreşciylän güreştim, da bölä kolay taramaa diildi. Taradım ballara göra. Finalda da bän taradım sayiylan 4-0. Turnirä bän hazırlanardım çoktan, çok işledim. Bana çok yardım etti benim trenerim Pötr Födoroviç Kuru, — paylaştı güreşçi.

Nışannayacȇz, ani Dmitriy Mavrodi adına halkarası turnir sambo güreşindä ikinci sıra geçer.

 

Sergey Roşka