Canavar ayın 1-dä geçti daava oturuşu Stepan Karanın danışmasına görä Komrat kasabasının primar erinä kandidat olmak için. Dolay seçim soveti Karayı kandidat olarak registraţiyä etmedi – bu onun daavaya danışmasına sebep oldu. Oturuş geçti canavar ayın 2-inä saat 14:00. Komrat daavası tanıştı imzalı listelerinnän.

Dün geçti daavanın ikinci oturuşu, onun sonunda Stepan Karanın danışması geri uruldu, neçin ani oun argumentsiz saydılar.

“Bunda bän durgunmayacam. Neetimä koydum danışmaa Komrat kasabasının Apelläţiyä palatasına”,- söledi Stepan Kara.

Getireriz aklınıza, ani Komrat kasabasının primar erinä kadidat olmaa pretendent Stepan Kara registraţiyäyi geçmedi dolay seçim sovetindä. Dolay seçim soveti belli etti yaşayannarnan imzalı listelerindä yannışlıkları.

Stepan Kara sa sayȇr, ani bu kiminsä politika sımarlaması.