Canavar ayın 3-dä bakıler alkogjlizmaylan güreşmäk dünnä arası günü. Bu günün önündä Gagauziyada geçiriler kampaniya bi işä adalı. Hepsi bunnar olerlar bir peoiektın yardımınnan, angısı adalı yardım etmää karılara, angıları zorbalıı ayledä çekerlär. Kampaniyanın alkogolizmaya karşı adı «Sän var nicä kaybedäsin ayleni, çok içki içarsän hem zarar yaparsan kendi aylenä ».

Bu olayın neeti haberlemää insana, ani alkogolizma büük kötülükleri getirer, ondan var nicä aylelär falansınnar, bu da getirer zarar cümnenin bütünnünä.Bunun için haberledi   Moldovada birleşik naţıyaların  kurumun iilerletmäk programmasının koordinatoru Vitaliy Frekȇuţanu.

«Alkogolizmaya karşı devlet arası gününä karşı biz haber bukletları insan dadȇȇrız tükennerdä hem barlarda, neredä içki satılȇr, deyni insan çok içki kaldırmasınnar da zarar başkasına getirmesinnär. Alkogol getirer sade kötü işleri, getirärkän zorlukları aylelerä, getirer onnarı devletä da», söledi Frekȇuţanu.

Bu informaţıya olayı geçti Komratta, Çadırda hem Kirsova küüyundä.  Kampaniya «Sän var nicä kaybedäsin ayleni, çok içki içarsän hem zarar yaparsan kendi aylenä » geçiriler Moldovada birleşik naţıyaların  kurumun iilerletmäk programmasının yardımınnan 2018 -2020 yy. Bu proiekt işleer Üülen Koreyanın para yardımınnan.