Kanon angısına görä okullarda üürenicileri 5 sınıftan 12 sınıfa kadar parasız doyurȇrlar GHT deputatlarınnnan 2018 yılın çeketmesindä kabul edildi. Şindiki zaman Avtonomiyanın herdir okulunda uşaklar her gün sıcak imekleri iyerlar.

Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasının üürenicileri sölerlar, ani onnar kantinada verilän imeklerin dadını beenerlar, ama hep okadar kimi imekleri imerlar:

“Bizi ii doyurȇrlar, imeklär datlı. Ama kimi imekleri bän imeerim çünkü beenmeerim, hep onnarı bän evdä da imeerim”

“İmeklär tatlı, ama kimisini onnardan imeerim”.

Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasının başın yardımcısı Vera Arakelän söleer ani üürenicilär havezlän her gün kantinaya imää giderlar:

“Onnar severlar imekleri, angılarını onnara deyni azçılar hazırlȇrlar. Hepsi imeklär taazä. Menüda var çok türlü faydalı mallar — balık, lokma (yanı), süt malları”.

Tatyana Juravlöva çok uşaklı ana. O annattı ani onun var 5 uşaa, üçü onnardan Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasında üüreneerlar.

“Her sabaa bän etiştirämeerim uşaklarımı doyurmaa. Ama hep okadar işä raat gideerim, çünkü bileerim ani benim uşaklarım okulda iyaceklär. Bän bileerim ani onnara orada vererlar datlı, sıcak hem sevgiylän yapılı imekleri”.

Ceviz ayın 23 grt.md saytında tiparlandı statya angısında kimi Komrattakı liţeyların hem gimnaziyaların üürenicileri hem onnarın anaları–bobaları, saklayarak kendi aadlarını, sölerlar halizdän netürlü işler kanon, angısına görä uşakları okulda doyurȇrlar hem nelär okulların kantinalarında olȇr. Kommentariylerin birisindä sölener:

“Benim uşaam Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasında üürener. O bana annadȇr ani 7-9 sınıfların üürenicileri kantinanın izmetçilerinä yardım ederlar. Derslerin zamanında onnar sıraylan masalardan çanakları toplȇrlar. Bän sayȇrım ani bu dooru diil. Bundan kaarä benim uşaam annattı, ani o görmüş nica azç, uşaklar idiktän soran, çanaklarda kalan imekleri geeri çüvenä boşaldȇr, da bir vakıttan soran enıdän o imekleri sıradakı uşakların çanaklarına koyȇr. Sayȇrım ani bu doru diil. Bunu işittiynän bän verdim benim uşaama izin o kantinada başka imesin”

Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasının öndercisi Anna Botoşan söler, ani bu informaţiya doru diil, ani gimnaziyada iki sıra bir imeyi uşakların önnerinä koymȇrlar.

“Şidiya kadar kimsey aalaşmadı. Biz geçireriz soruşturmakları uşakların aarasında, lafederiz analaran-bobalarlan, hiçbirzaman problema olmadı. Olȇr ölä ani kimi uşaklar hiç datmȇrlar da imeyi, ozaman onnarın payını var nasıl isinnär başka uşaklar, angıları doyunmadılar. Ama erlicäm üürenici başladı imää payını da başaramadı – imeklär o çanaklardan sıbıdılȇrlar. Biz o imekleri kalan uşaklara yok nasıl verelim hem vermeeriz da”.

Komrattakı S.Kuruglunun aadına gimnaziyasında 285 uşak üürener.

 

Valentina Kerman